Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019 | 14:35:12

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp là 23 ngày. Trong đó, xây dựng luật 13 ngày; giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác trong 8 ngày.

ky hop thu 8 quoc hoi khoa 14 se lam viec trong 23 ngay

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp (ảnh QH)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, UBTVQH đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp thứ 35 (tháng 7-2019) và căn cứ tình hình thực tế, dự kiến nội dung Kỳ họp tới sẽ bổ sung 4 nội dung.

Cụ thể, về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình; việc miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước và Báo cáo về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (gửi ĐBQH tự nghiên cứu).

Về công tác lập pháp, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (theo quy trình tại một kỳ họp).

Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến 8 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 (trong đó có nội dung về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình). Xem xét, quyết định Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn;

Đồng thời, xem xét, quyết định việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; việc miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước;

Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Quốc hội cũng tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

Dự kiến chương trình chi tiết được bố trí như thông lệ, trong đó dành 1 ngày thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), 3 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận nội dung về sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 cùng kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Đồng thời, giảm thời gian trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu từ 30 phút xuống 20 phút/báo cáo; bố trí thông qua các dự án luật trong cùng một buổi.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp là 23 ngày. Trong đó, xây dựng luật 13 ngày; giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác trong 8 ngày. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21-10-2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 20-11-2019.

Theo H.L/ Pháp luật & xã hội