Kỷ luật hàng loạt cán bộ phường, xã ở TP. Sầm Sơn - Thanh Hóa

Thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2017 | 9:44:13

Chiều 21/8, ông Lê Trung Sơn - Chủ nhiệm UBKT TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, nhiều cán bộ phường, xã trên địa bàn đã bị kỷ luật do những sai phạm trong quá trình điều hành

Theo đó, sau khi phát hiện xây dựng và quản lý đất đai ở phường Trung Sơn, Ban Thường vụ TP. Sầm Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra đối với tập thể BTV phường Trung Sơn và ông Lê Anh Quyết - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng các cá nhân liên quan.

20170821_172609

 Trụ sở xã Quảng Hùng nơi ông Văn Đình Tuyên công tác

Trong quá trình kiểm tra, BTV phường Trung Sơn bị khiển trách, cá nhân ông Lê Anh Quyết bị kỷ luật cảnh cáo; Ông Trịnh Tứ Khoa - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Sơn bị khiển trách; 2 cán bộ địa chính là ông Nguyễn Văn Hùng và ông Đỗ Văn Châu bị kỷ luật cảnh cáo.

Tại phường Quảng Cư, Ban Thường vụ TP. Sầm Sơn đang xem xét kỷ luật một số cán bộ, trong đó có ông Ngô Hữu Bàn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; Ông Phạm Văn Lượng - kế toán ngân sách và ông Nguyễn Văn Kiên - Thủ quỹ phường Quảng Cư.

Những cán bộ phường Quảng Cư bị kỷ luật do đã để xảy ra sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp hỗ trợ tại phường từ năm 2013 – 2015.

Ngoài ra, BTV TP. Sầm Sơn đã cảnh cáo ông Văn Đình Tuyên - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hùng. Ông Tuyên bị kỷ luật do “kê khai không đúng về trường hợp bị thương và thời gian bị thương để lập hồ sơ hưởng chế độ thương binh”.

Được biết, BTV TP. Sầm Sơn cũng đã ra Thông báo số 829-TB/TV về việc “Thống nhất giao cho đồng chí Viên Đình Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Hùng điều hành hoạt động Đảng bộ xã Quảng Hùng thay đồng chí Văn Đình Tuyên kể từ ngày 21/8/2017 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng bộ xã Quảng Hùng”.

Theo Trịnh Tuyên/ Gia đình Việt Nam