Lịch sử báo chí

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Mặt trận xuất bản số đầu tiên: Đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần nâng tầm vị thế của Mặt trận

“Tạp chí Mặt trận sẽ tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc… về công tác giám sát, phản biện xã hội”- đó là một trong những nội dung được lãnh đạo Tạp chí Mặt trận nhắc đến khi nói về nhiệm vụ thời gian tới.

Ngày 5/8, Tạp chí Mặt trận tổ chức kỷ niệm 20 năm xuất bản số đầu tiên. Buổi lễ được thực hiện theo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19 và bảo đảm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Tạp chí Mặt trận, nhà báo Trương Thành Trung, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí cho biết: Cách đây vừa tròn 20 năm (tháng 8/2001), Tạp chí Mặt trận đã phát hành số đầu tiên. Sự ra đời của Tạp chí Mặt trận không chỉ giúp bạn đọc cả nước có thêm một ấn phẩm tri thức về công tác Mặt trận nói chung mà còn là cầu nối hữu hiệu giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận Trương Thành Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: tapchimattran.vn

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận Trương Thành Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: tapchimattran.vn

Với tôn chỉ, mục đích nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bám sát hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận đã thực hiện phát hành bản in ổn định mỗi tháng một số và báo điện tử cập nhật thông tin theo ngày, với các mục nội dung chủ đạo như Nghiên cứu - Lý luận; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận với các phong trào, cuộc vận động; Kinh nghiệm - Thực tiễn…

Trong giai đoạn mới, Phó Tổng Biên tập phụ trách Trương Thành Trung khẳng định, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận sẽ tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất; về công tác giám sát, phản biện xã hội; các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận chủ trì; đẩy mạnh tổng kết lý luận, thực tiễn và tổ chức các bài nghiên cứu chuyên sâu về công tác Mặt trận…

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà chúc mừng Tạp chí Mặt trận. Ảnh: tapchimattran.vn

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà chúc mừng Tạp chí Mặt trận. Ảnh: tapchimattran.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: “Phát huy truyền thống đã đạt được, thời gian tới Tạp chí Mặt trận cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, không ngừng cải tiến về nội dung và cách thức tuyên truyền theo hướng nhanh nhạy, chính xác, có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn trong các tác phẩm báo chí, thực hiện đa dạng hóa các kênh tiếp cận thông tin khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Mặt trận cũng như đông đảo bạn đọc”.

Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý: “Kế thừa những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới Tạp chí Mặt trận cần phấn đấu hoàn thiện các tiêu chuẩn của một tạp chí khoa học; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, tăng cường tuyên truyền về đại đoàn kết dân tộc và công tác giám sát, phản biện xã hội, từ đó góp phần nâng tầm vị thế của Mặt trận”.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/day-manh-nhiem-vu-tuyen-truyen-gop-phan-nang-tam-vi-the-cua-mat-tran-post148592.html