LCH NHÀ BÁO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020 | 8:26:40

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Trụ sở: Số 51 - 53, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại:      0912 042 218
Đại hội LCH Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025
1. Chủ tịchNguyễn Thanh Liêm
- Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc
Di động:          0966041080
Email:             liemnhabao@gmail.com
 
2.  Phó Chủ tịch: Phan Thanh Nam

- Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa

Di động: 0913525113

Email: phanthanhnam@gmail.com

3. Phó Chủ tịch: Hoàng Hà

- Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật

Di động: 0945750437
Email: hoanghavh@yahoo.com
    
4. Ủy viên: Phạm Trần Long
- Phó Giám đốc, Nhà xuất bản Thế giới
Di động: 0904714258
Email: longthegioi@gmail.com        
 
5. Ủy viên: Đào Thị Tuyết Mai
- Trưởng phòng Truyền thông, VPB
Di động: 0983148082
Email: toctem.bvhttdl@gmail.com        
 
6. Ủy viên: Lê Thu Minh
- Phó Trưởng phòng nghiên cứu & quay tư liệu
Di động: 0339008888
Email: lethuminh91@gmail.com
 
7. Ủy viên: Lý Đức Thùy
- Tổng Biên tập Tạp chí thể thao
Di động: 0913035257
Email: lyducthuy66@gmail.com 
 
8. Ủy viên: Trịnh Quang Tùng
Phó Tổng Giám đốc Hãng phim TLKH Trung ương
Di động: 0913342205
Email: tungja@gmail.com
 
9. Ủy viên: Nguyễn Đức Xuyên
- Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch
Di động: 0904192125
Email: xuyen.duc@gmail.com