Lần đầu tiên Việt Nam đào tạo Thạc sỹ Báo chí theo định hướng ứng dụng

Thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2017 | 10:18:46

Lần đầu tiên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ Báo chí theo định hướng ứng dụng.

Đây là chương trình thạc sỹ Báo chí định hướng ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam, do Khoa Báo chí và Truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN trực tiếp triển khai đào tạo.

Điểm mới của chương trình đào tạo này là trang bị kiến thức, kỹ năng để người học có thể trở thành một nhà báo có khả năng chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên ngành như nội chính, kinh tế, thể thao, môi trường, văn hóa, truyền thông quốc tế...; cung cấp kiến thức và kỹ năng làm báo hiện đại, thông qua các học phần về xu hướng làm báo hiện đại trên thế giới, về báo chí dữ liệu, về kỹ năng khai thác thông tin trên mạng xã hội.

Với cơ sở vật chất và hệ thống máy móc được đầu tư bài bản tại Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là bệ đỡ cho học viên thể nghiệm và thực nghiệm các chương trình PT-TH và các sản phẩm truyền thông mới, chất lượng cao.

Chương trình phù hợp với tất cả các học viên đã có một bằng đại học ở bất cứ ngành đào tạo nào. Thời gian học tập theo hình thức tín chỉ, học viên có thể được nhận bằng Thạc sỹ sau 18 tháng.

Dự kiến tuyển sinh khoá đầu tiên vào tháng 8/2017.

Theo Dân trí