Đồng hành cùng doanh nghiệp

Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động được mua bảo hiểm COVID-19

Từ ngày 1/12/2021, lao động Việt Nam trước khi nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm COVID-19, thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh, mức bồi thường 500.000 Đài tệ.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) về một số quy định mới liên quan đến lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.

Theo đó, quy định về việc mua bảo hiểm COVID-19 cho lao động nước ngoài. Kể từ ngày 1/12/2021, lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm COVID-19 với thời hạn bảo hiểm là 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh và mức bồi thường bảo hiểm là 500.000 Đài tệ.

Đối với các trường hợp chủ sử dụng lao động tuyển dụng từ 4 người lao động trở xuống thì người lao động phải có giấy ủy quyền cho chủ sử dụng thay mình mua bảo hiểm và chủ sử dụng sẽ chi trả phí bảo hiểm này cho người lao động.

Cũng theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, một số nội dung hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) có thể được sửa đổi.

Trước đó, ngày 28/10/2021, Ban Quản lý lao động Việt Nam thông tin phía Đài Loan (Trung Quốc) đề nghị xem xét sửa đổi mẫu hợp đồng lao động dành cho người lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội, các đơn vị nghành nông nghiệp (mẫu H1/HĐLĐ-NM-NN-2021) để đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam