Lễ kỷ niệm 70 năm Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 – 11/3/2021): Đội ngũ người làm báo Nhân Dân luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng,góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước

Thứ sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021 | 15:15:4

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951 – 11/3/2021).

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đến dự Lễ kỷ niệm còn có   Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ những người làm Báo Nhân dân, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Báo đạt được 70 năm qua. Ảnh: Phạm Hải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ những người làm Báo Nhân dân, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Báo đạt được 70 năm qua. Ảnh: Phạm Hải

Tại buổi lễ, Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu công bố thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Thuận Hữu cho biết, 70 năm qua báo Nhân dân luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Nhân Dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hải

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hải

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2-1951) về xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng thay tờ “Sự Thật”, ngày 11-3-1951, giữa chiến khu Việt Bắc, báo Nhân Dân ra số đầu tiên. Suốt 70 năm qua, đội ngũ những người làm báo Nhân Dân luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Báo Nhân Dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phản ánh sinh động hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, anh dũng của dân tộc ta, góp phân cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành độc lập, tự do cho dân tộc.

“Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, Báo Nhân Dân đã kiên trì bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích của báo Đảng, thông tin kịp thời, chính sách đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh, phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, những biểu hiện tiêu cực, trì trệ góp phần kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, đồng chí Thuận Hữu cho biết.

Hiện nay, Báo Nhân Dân có hệ thống phóng viên thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Báo Nhân Dân có các ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân dân điện tử tiếng Việt, Nhân dân điện tử tiếng Anh, Nhân dân điện tử tiếng Trung Quốc, Nhân dân điện tử tiếng Pháp, Nhân dân điện tử tiếng Nga, Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha, Báo Thời Nay và kênh Truyền hình Nhân Dân.

Với sự phấn đấu không ngừng và với những kết quả đạt được, Đảng và Nhà nước đã trao tặng tập thể Báo Nhân Dân nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1962); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1991); Huân chương Sao Vàng (năm 1996); Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2001); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2010); Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2, năm 2011); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016)…

Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Tâm

Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Tâm

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ những người làm Báo Nhân dân, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Báo đạt được 70 năm qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng cho biết, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử phát triển mạnh mẽ toàn diện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát, những mục tiêu cụ thể, những định hướng phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Thủ tướng nêu rõ, cần sự nỗ lực rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò của lực lượng báo chí cách mạng cả nước. “Với chức năng và sứ mệnh thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ, đối với những người viết báo của chúng ta, cây bút là vũ khí sắc bén. Bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng. Báo chí phải góp phần tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, sự đồng thuận xã hội. Báo chí là kênh thông tin đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Báo chí cũng là kênh thông tin phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trước các vấn đề quốc kế dân sinh, những chủ trương, những chính sách của Đảng, Nhà nước để góp phần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu ly luận. Để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng đề nghị đội ngũ những người làm Báo Nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 155 ngày 6/12/2012 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Báo Nhân dân cần tập trung tuyên truyền sâu rộng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh của người Việt Nam; vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Để công tác tuyên truyền có hiệu quả, thông tin Báo Nhân dân cần nhanh nhạy kịp thời hơn nữa, có những bài điều tra, phân tích, dự báo tình hình, những bài bình luận sâu sắc về các sự kiện lớn trong nước và thế giới, đáp ứng nhu cầu thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những ảnh hưởng phức tạp của kỷ nguyên thông tin số hiện nay.

Trong tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng, Báo cần có cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, để phản ánh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Làm tốt công tác tư tưởng, lý luận. Chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng.

Nêu các nhiệm vụ đó, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân dân thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, rèn luyện ý thức, tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình tác nghiệp báo chí. Thường xuyên nắm bắt thực tế tại cơ sở, nâng cao trình độ để trên cơ sở tổng kết thực tiễn, viết những bài báo có sức hấp dẫn, thuyết phục người đọc với tâm trong sáng, tấm lòng sắt son vì sự nghiệp tuyên truyền của Đảng.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/doi-ngu-nguoi-lam-bao-nhan-dan-luon-xung-kich-tren-mat-tran-tu-tuonggop-phan-quan-trong-vao-thanh-tuu-cua-dat-nuoc-post122784.html