Lịch đào tạo tháng 10/2019 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, HNBVN

Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 | 10:13:57

Lịch đào tạo tháng 10/2019 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí xem tại đây