Lịch đào tạo tháng 11/2019 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, HNBVN

Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019 | 15:45:41

Lịch đào tạo tháng 10/2019 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí xem tại đây