Mẫu sơ yếu lý lịch, danh sách đề nghị đổi thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026

Thứ sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021 | 14:43:22

Mẫu sơ yếu lý lịch, danh sách đề nghị đổi thẻ xem tại đây

Mẫu Danh sách đề nghị cấp thể Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam xem tại đây