Một số hình ảnh tư liệu về Thông tấn xã Việt Nam

Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 | 15:23:36

Hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, quá trình phát triển của Thông tấn xã Việt Nam đầy ắp những sự kiện gắn liền với tiến trình lịch sử của đất nước. Ngày 23/8/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra Thông tấn nhà nước Việt Nam với tên gọi Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời thường xuyên dành thời gian đọc, nhân xét và trực tiếp duyệt tin, bài của TTXVN (Nguồn TTXVN)

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nguồn TTXVN)

Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm và làm việc với  VNTTX năm 1969 (Nguồn TTXVN)

Sơ đồ hoạt động TTXVN (Nguồn TTXVN)

Ban quản lý các dự án thành phần Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Tổng hợp)