Một số hình ảnh về Đài Tiếng nói Việt Nam

Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 | 15:42:37

Qua từng bước trưởng thành, phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam vừa là nhân chứng phản ánh, vừa tham gia góp phần làm nên lịch sử cách mạng Việt Nam

Ngày 7/9/1945 Đài TNVN (VOV) đã phát đi chương trình đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Đài Phát thanh Quốc gia (Nguồn ĐTNVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, phóng viên, nghệ sỹ Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1967

(Nguồn ĐTNVN)

Lãnh đạo và cán bộ VOV khánh thành Bia di tich tại hang Trầm

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2015 (nguồn ĐTNVM)

Ban quản lý các dự án thành phần Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Tổng hợp)