Một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và 9 vào cùng một kỳ

Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020 | 10:21:46

Trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Cụ thể, BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tiếp theo Công văn số 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người thụ hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH 5 tỉnh, thành phố có tên nêu trên thực hiện bổ sung một số nội dung sau: 

- Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả. 

- Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

Nhân viên Bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả - Ảnh: BHXH

Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 4.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng, trong đó: Chi bằng tiền mặt cho khoảng 2.475.000 người với số tiền xấp xỉ 9.973 tỷ đồng; Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 706.000 người với số tiền xấp xỉ 4.013 tỷ đồng.

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN