NIỀM TIN VÀ SỰ KỲ VỌNG

Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2017 | 7:50:24

Những nội dung được Trung ương thảo luận tại hội nghị lần này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Bởi những nội dung được Trung ương bàn thảo không chỉ là những giải pháp mang tính trước mắt của những tháng còn lại năm 2017 và năm 2018, mà còn là những vấn đề mang tính chiến lược, quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội và định hướng phát triển đất nước những năm tới...

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN   

Sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân không phải không có cơ sở. Sự kỳ vọng ấy được xây dựng, bồi đắp, củng cố dựa trên những kết quả, thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vẫn biết, trong suốt quá trình phát triển, vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị luôn là công việc xuyên suốt, được Trung ương tập trung sức lãnh đạo, thế nhưng, thực tiễn vẫn đặt ra rất nhiều vấn đề, hiệu quả mang lại vẫn chưa như mong muốn. Bởi vậy, dư luận hết sức kỳ vọng qua hội nghị lần này, Trung ương sẽ có những quyết định chiến lược tạo nên sự chuyển biến về chất trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Kỳ vọng ấy trước hết thể hiện ở chính tư duy và quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là việc tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bởi lẽ, tổ chức bộ máy là “cơ quan trung ương thần kinh” và là “xương sống” của Đảng và hệ thống chính trị. Bộ máy là chủ thể quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành-bại của sự nghiệp cách mạng. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị có tinh gọn, chuyên nghiệp, trong sạch, hoạt động đúng quy luật, quy tắc và hiệu quả thì mới tạo dựng được niềm tin và huy động được sức mạnh của nhân dân, đưa sự nghiệp cách mạng đi đến những thắng lợi mới.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần này, ngay từ sớm, Ban cán sự đảng Chính phủ được giao chuẩn bị Đề án về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, hàng loạt cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước được giao nhiệm vụ thí điểm làm trước, hoặc chủ động, tích cực vừa làm vừa rút kinh nghiệm, với mong muốn tìm kiếm một mô hình hiệu quả, một hướng đi hữu hiệu cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay.

Như vậy, quyết tâm của Trung ương rất rõ, thực tiễn và kinh nghiệm cũng đã có ít nhiều, chắc chắn qua nhiều phiên thảo luận, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sẽ phát huy trách nhiệm, trí tuệ đóng góp bổ sung dự thảo nghị quyết, làm cơ sở để Trung ương hoàn thiện và ban hành chủ trương lãnh đạo sáng suốt, bứt phá; đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình đổi mới của nước nhà. 

THEO: NGUYỄN TẤN TUÂN/ QĐND