Năm thứ hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Phát huy bản lĩnh, bản sắc đối ngoại Việt Nam

Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021 | 10:44:8

Nhìn lại một năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối ngoại đa phương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết: “Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đóng góp có trách nhiệm cho sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, trong đó nhận định, những kết quả tích cực đã được ghi nhận trong năm 2020 là cơ sở vững chắc để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia HĐBA LHQ một cách chủ động, tích cực và đóng góp tích cực trong năm thứ hai của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực 2020-2021.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Độc lập, tự chủ, tích cực, trách nhiệm và cân bằng

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, "2020 là một năm thành công với nhiều hoạt động quan trọng được triển khai một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo trên tất cả các kênh và trụ cột, đạt nhiều kết quả ấn tượng”.

“Việt Nam đã đóng góp vào công việc chung của HĐBA với tinh thần độc lập, tự chủ, tích cực, trách nhiệm và cân bằng, thể hiện rõ bản lĩnh và bản sắc đối ngoại, kiên trì lập trường nguyên tắc, ủng hộ việc tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, như tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, hòa bình giải quyết tranh chấp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, trong xử lý nhiều vấn đề khu vực, qua đó cũng thể hiện ủng hộ đối với nhiều nước bạn bè truyền thống” - Thứ trưởng Lê Hoài Trung chỉ ra.

Theo ông, Việt Nam cũng đã xử lý khéo léo, thỏa đáng nhiều vấn đề phức tạp, có mâu thuẫn quan điểm giữa các nước.

Ngoài ra, Việt Nam đã tích cực đóng góp, đề xuất các sáng kiến và phấn đấu thể hiện vai trò trung gian, cầu nối trên một số vấn đề phức tạp, cũng như vai trò nòng cốt, dẫn dắt thông qua việc chủ trì tổ chức một số sự kiện để lại nhiều dấu ấn trên các vấn đề phù hợp với quan tâm, lợi ích của Việt Nam, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Các điểm nhấn này, theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, không chỉ thể hiện trong Tháng Chủ tịch 1.2020 của Việt Nam mà còn qua nhiều hoạt động điểm nhấn xuyên suốt trong năm. Thêm vào đó, Việt Nam cũng đã phát huy tốt “vai trò kép” là Ủy viên không thường trực HĐBA và Chủ tịch ASEAN năm 2020, góp phần thúc đẩy, đề cao đoàn kết, vai trò của ASEAN, đưa ASEAN đến với LHQ và HĐBA, cũng như cụ thể hóa một số cam kết tầm toàn cầu của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế.

“Có thể nói, Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực HĐBA trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, đạt được các mục tiêu đã đề ra” - Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Không chỉ góp phần tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cần thiết và thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam, qua những đóng góp thể hiện năng lực vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tiếng nói của Việt Nam được LHQ và tất cả các nước, kể cả các nước lớn, coi trọng và đánh giá cao...

Tiền đề thuận lợi tiếp tục phát huy trong năm 2021

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận định, nhìn lại quá trình tham gia HĐBA trong năm qua có thể rút ra những nguyên nhân thành công chính, là tiền đề thuận lợi để Việt Nam tiếp tục phát huy trong năm 2021.

Ông lưu ý, trong năm 2021, tình hình chính trị-an ninh thế giới và khu vực dự kiến còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến hoạt động của HĐBA, nhất là nguy cơ đại dịch COVID-19 cũng như cạnh tranh chiến lược nước lớn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Đây cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với những định hướng, mục tiêu lớn về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

"Với tinh thần “đối tác vì hòa bình bền vững,” Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng, đối đầu, tìm giải pháp công bằng, hợp lý cho các vấn đề hoà bình, an ninh khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ; đồng thời, chúng ta cũng cần theo dõi sát tình hình, đề xuất các điều chỉnh chính sách phù hợp trước các diễn biến mới có thể phát sinh" - Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Theo ông, Tháng Chủ tịch HĐBA lần thứ hai của Việt Nam (4.2021) sẽ là điểm nhấn về sự tham gia của Việt Nam tại HĐBA trong năm 2021, với thêm nhiều đóng góp có ý nghĩa và thực chất về cả nội dung và hoạt động. Trên thực tế, công tác chuẩn bị cho năm 2021 nói chung và tháng 4.2021 nói riêng đã được khởi động từ trước khi Việt Nam chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA.

"Thành tựu của 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh, cùng với những kết quả tích cực đã được ghi nhận trong năm 2020 là cơ sở vững chắc để ta tiếp tục đẩy mạnh tham gia HĐBA một cách chủ động, tích cực và đóng góp tích cực trong năm thứ hai của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực 2020-2021, gặt hái thêm nhiều thành công vì mục tiêu bảo vệ, thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời đóng góp cho sứ mệnh chung duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay.

Theo Thanh Hà/ Lao động

https://laodong.vn/the-gioi/nam-thu-hai-nhiem-ky-uy-vien-khong-thuong-truc-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-phat-huy-ban-linh-ban-sac-doi-ngoai-viet-nam-874415.ldo