Nâng cao chất lượng hoạt động, công tác Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc

Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019 | 20:50:14

Ngày 13/12 tại TP. Yên Bái, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua 2020.

Tham dự Hội nghị có sự góp mặt của 6 đơn vị là Hội Nhà báo đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự Hội nghị có sự góp mặt của 6 đơn vị là Hội Nhà báo đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự Hội nghị về phía Hội Nhà báo Việt Nam có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Ban Nghiệp vụ, Ban Kiểm tra, Ban Công tác Hội

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc có 6 đơn vị gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lao Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái. Năm 2019, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái được các đơn vị trong Cụm bầu làm đơn vị Thường trực Cụm.

Thời gian qua, Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc đã được các đơn vị thành viên trong Cụm hưởng ứng tích cực và có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình đặc điểm của mỗi đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện các Hội đã tập trung vào nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành, UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị đều có ý thức chấp hành tốt quy chế chung, đoàn kết nhất trí trong mọi hoạt động. Gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã đọc báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã đọc báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc. Ảnh: Sơn Hải

Nội dung các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến cơ sở, thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, khuyến khích, động viên tính chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân.

Công tác khen thưởng đã thể hiện được sự tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân là động lực thúc đẩy cán bộ, viên chức, hội viên, nhà báo hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công chuyên môn của từng đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, các Hội trong cụm cũng đặt ra những nhiệm vụ cần làm trong thời gian tới.  Thứ nhất là, tuyên truyền, triển khai đến mỗi hội viên nhà báo nắm thật vững Luật Báo chí và quán triệt sâu sắc 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, làm tốt công tác quản lý phóng viên, hội viên.

Thứ hai là tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong hội viên - nhà báo.

Thứ ba là, làm tốt quan hệ đối ngoại, cầu nối với các cơ quan thông tấn để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó cần phối hợp tốt với các cơ quan báo chí giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền có định hướng các sự kiện quan trọng của các tỉnh, của đất nước; giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong hoạt động nghề nghiệp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư là thường xuyên có sự đánh giá đúng thực chất những việc đã làm được, chưa làm được của các chi hội nhà báo thuộc các cơ quan báo chí, qua đó nhắc nhở, uốn nắn kịp thời.

Thứ năm là phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Phối hợp với các cơ quan báo chí cử hội viên tham dự các lớp bỗi dưỡng nghiệp vụ tại Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ sẽ làm đơn vị Thường trực Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ sẽ làm đơn vị Thường trực Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Cũng tại Hội nghị, đại diện các Hội Nhà báo trong cụm thi đua đã trao đổi những kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và hoạt động nghiệp vụ báo chí trong thời gian tới. 

Kết quả hội nghị thi đua khen thưởng, Cụm thi đua thống nhất suy tôn Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019 và Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã trao cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ sẽ làm đơn vị Thường trực Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2020, đồng thời các Hội nhà báo trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Một số hình ảnh ký kết giao ước thi đua năm 2020 của các Hội Nhà báo trong Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc:

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ và Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ và Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang và Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang và Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Sơn Hải

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

Theo: Hoàng Huy - Sơn Hải/ Báo Công luận

https://congluan.vn/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cong-tac-cum-thi-dua-hoi-nha-bao-cac-tinh-mien-nui-tay-bac-post71531.html