Nâng cao hiệu quả đào tạo lý luận chính trị và báo chí

Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 | 15:26:23

Ngày 25-10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở vùng Nam bộ hiện nay”.

Tại hội thảo, các đại biểu bàn về những chủ đề: Vị trí, vai trò, đặc điểm, cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và nguồn lực cho đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở Việt Nam hiện nay; kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến của các nước XHCN; chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện giảng dạy, kiểm tra đánh giá công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện vật chất khác trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến.

Đặc biệt, những nội dung về thực trạng cũng như cơ hội, thách thức, xu thế tất yếu của đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở vùng Nam bộ trong thời gian qua được các đại biểu bàn thảo sôi nổi.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đặt ra những vấn đề trong quá trình kết hợp giữa hình thức đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông truyền thống với hình thức trực tuyến ở vùng Nam bộ hiện nay.

Theo: Thu Hường/ Báo SGGP