Ngành BHXH: Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi gây phiền hà cho người dân

Thứ năm, ngày 4 tháng 10 năm 2018 | 16:25:1

BHXH Việt Nam vừa ra thông báo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH VN.

Nâng cao thái độ, tận tâm phục vụ nhân dân

Theo đó, đối với công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) trong ngành BHXH Việt Nam cần nghiên cứu kỹ các quy trình, quy định, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao hơn nữa thái độ tôn trọng nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nêu cao lòng tự trọng người cán bộ BHXH để xây dựng hình ảnh của Ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần hợp tác trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, công bằng, liêm chính, đặc biệt trong quan hệ với nhân dân, với đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để mưu lợi cá nhân. BHXH Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý, kỷ luật tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt.

Ảnh minh họa - (Nguồn TTXVN)

Tiếp tục rà soát, bổ sung nội quy, quy chế làm việc đối với Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, NLĐ. Thực hiện nghiêm túc Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức của ngành và có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến từng công chức, viên chức và NLĐ thuộc đơn vị.

Vụ Tổ chức cán bộ và BHXH các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy định về những việc công chức, viên chức không được làm; quy định về nội quy, quy chế cơ quan, thời gian làm việc; quy định về cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và Quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Xử lý kịp thời những hành vi trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT

Để hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh:

 “Toàn ngành cần tập trung vào những vấn đề nóng, quyết liệt vào cuộc tập trung xử lý, như: mở rộng mạng lưới đại lý thu; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; hoàn thành công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; đẩy mạnh kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán đối với những chi phí bất hợp lý, không đúng quy định...”.

BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh tích cực tham mưu cho tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, giảm nợ đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao.

Để thực hiện tốt những chỉ tiêu, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, toàn ngành cần đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa trong việc nâng cao đạo đức công vụ, củng cố vững chắc nghiệp vụ chuyên môn và tiếp tục chủ động ứng dụng, tận dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của ngành, nhằm hoàn thiện mục tiêu “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành BHXH đang quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự an tâm, tin tưởng, hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, lãnh đạo BHXH Việt Nam khẳng định: “Sẽ kiên quyết xử lý, kỷ luật các tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt với người dân và doanh nghiệp”./

Tùng Lâm/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam