Nghệ An: Còn cán bộ, công chức có tư tưởng chọn việc, vị trí công tác

Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017 | 15:2:29

Nghệ An vẫn còn cán bộ, công chức có tư tưởng chọn việc, vị trí công tác, ngại làm việc trong lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị sáng 26/10. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sáng 26/10. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo đánh giá sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị  từ tỉnh đến cơ sở có bước trưởng thành về nhiều mặt.

Hầu hết cán bộ, công chức và người lao động được đào tạo cơ bản, đủ tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận; nhiều cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trước khi bổ nhiệm và cơ bản phát huy sau bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng nêu rõ một số hạn chế trong công tác cán bộ. Một số nơi vẫn còn tình trạng thiếu đồng bộ, cơ cấu ngành, lĩnh vực chưa hợp lý, nhất là cán bộ các ngành kinh tế, kỹ thuật, các chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực còn thiếu, tính kế thừa chưa bền vững.

Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành, thị xã. Ảnh: Mai Hoa
Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành, thị xã. Ảnh: Mai Hoa

Mặc dù được đào tạo khá bài bản, nhưng năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của bộ phận không nhỏ của đội ngũ cán bộ còn yếu, tư duy khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế còn hạn chế.

Vẫn còn cán bộ, công chức có tư tưởng chọn việc, vị trí công tác, như thích làm việc trong các cơ quan chính quyền, các sở, ngành kinh tế và thành phố, huyện đồng bằng; ngại làm việc trong lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, đại diện nhiều sở, ngành và địa phương đã nêu những kết quả đạt được trong thực hiện chiến lược cán bộ và nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra trên nhiều khâu công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đến luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ. Đặc biệt, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn nêu những tồn tại, bất cập trong công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều ý kiến tại hội nghị đã đề cập đến sự bất cập, chồng chéo về cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính trong hệ thống chính trị. Có đại biểu cho rằng, hiện số lượng cán bộ bán chuyên trách còn quá lớn, gần gấp đôi số cán bộ chuyên trách; có vị trí chỉ cần bố trí 1 người, nhưng nay bố trí 2 - 3 người.

Vẫn còn tình trạng cán bộ lựa chọn vị trí, đơn vị công tác, không muốn công tác ở địa bàn khó khăn khi tổ chức yêu cầu và phân công.

Một số đại biểu cũng nêu những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện yêu cầu tinh giản biên chế hiện nay, trong đó nguyên nhân chính là chồng chéo về quy định giữa các văn bản Trung ương, như đối với ngành Giáo dục - Đào tạo, muốn tinh giản biên chế thì phải thay đổi Luật Giáo dục và Điều lệ các trường học…  

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, những vấn đề lớn mà Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) nêu ra là hoàn toàn đúng đắn và vẫn còn nguyên giá trị để kế thừa và phát triển trong thời gian tới.

Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách về công tác tổ chức cán bộ, chiến lược cán bộ của Trung ương và Tỉnh ủy, để hành động đúng và hiệu quả hơn về công tác cán bộ thời gian tới.

Cùng với đó, các cấp, các ngành cũng cần đúc rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, bổ cứu để làm tốt hơn các khâu của công tác cán bộ nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về cán bộ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mới, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đặt ra yêu cầu đối với các cấp, các ngành cần quan tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tỉnh sẽ cụ thể hóa, thực hiện tốt đề án “Sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao hiệc lực, hiệu quả của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An”; đồng thời nghiên cứu, tham mưu góp ý vào đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ” trình Hội nghị Trung ương 7 tới; vì vậy đề nghị các cấp, các ngành tham gia tích cực, có chất lượng để đảm bảo hiệu quả trong thực tiễn khi triển khai thực hiện…

Theo Mai Hoa/ Báo Nghệ An