Nghệ An thông qua đề án sắp xếp các cơ quan báo chí đến năm 2025

Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 | 16:12:43

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất thông qua Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí đến năm 2025.

Nghệ An tổ chức Hội báo Xuân. Ảnh: T.Quỳnh

Nghệ An tổ chức Hội báo Xuân. Ảnh: T.Quỳnh

Chiều 31/8, tại phiên làm việc thường kỳ tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nghe và cho ý kiến về Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 7 cơ quan báo chí được Bộ TT&TT cấp giấy phép hoạt động báo chí: Báo Nghệ An (Cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Nghệ An), Đài PT-TH tỉnh (Cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Nghệ An), Báo Công an Nghệ An (Cơ quan chủ quản là Công an Nghệ An), Báo Lao động Nghệ An (Cơ quan chủ quản là Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An), Tạp chí Văn hóa (Cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa - Thể thao), Tạp chí Sông Lam (Cơ quan chủ quản là Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An (Cơ quan chủ quản là Sở Khoa học và Công nghệ).

Trong đó có 3 cơ quan báo chí thuộc diện giữ nguyên không phải sắp xếp là Báo Nghệ An; Đài PTTH Nghệ An và Tạp chí Sông Lam. Đối với 3 cơ quan trên tiến hành xây dựng Đề án hoạt động theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc tiếp nhận nhân sự từ các cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp khi có quyết định sáp nhập của cơ quan có thẩm quyền. Xây dựng lộ trình tự chủ về tài chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh.

Nghệ An có 4 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp là Báo Công an Nghệ An; Báo Lao động Nghệ An; Tạp chí Văn hóa Nghệ An; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An

Trong đó Báo Công an Nghệ An thực hiện theo điểm c, khoản III, điều 1 tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Cụ thể, “Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của Công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020”.

3 cơ quan báo chí còn lại thuộc diện sắp xếp là: Báo Lao động Nghệ An; Tạp chí Văn hóa Nghệ An; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An. Trong đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An và Báo Lao động Nghệ An tiến hành giải thể. Tạp chí Văn hóa Nghệ An giải thể và sáp nhập nguyên trạng vào Tạp chí Sông Lam để tiếp tục hoạt động báo chí.

Đề án cũng đã xây dựng phương án nhân sự, hoạt động sau sắp xếp; xử lý tài chính, tài sản của các cơ quan trên. Theo lộ trình, đối với Báo Công an Nghệ An, Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an để thực hiện sắp xếp trong năm 2020. Đối với các cơ quan báo chí còn lại thực hiện sắp xếp xong trước ngày 30/9/2020.

Tại cuộc làm việc, sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Kết luận nội dung này Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành triển khai Đề án đảm bảo hoàn thành trong tháng 9/2020.

Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông của tỉnh cần thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng để các cơ quan sau sắp xếp sớm ổn định, phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền của ngành, của tỉnh.

Theo Trần Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/nghe-an-thong-qua-de-an-sap-xep-cac-co-quan-bao-chi-den-nam-2025-post94302.html