Nghệ An triển khai cuộc thi sáng tác về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ hai, ngày 19 tháng 7 năm 2021 | 9:33:12

Chiều 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Giải thưởng được phát động nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm; kịp thời động viên, khuyến khích, ghi nhận sự đóng góp có hiệu quả của các nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà trong quá trình tham gia.

Cùng với đó, thông qua hoạt động sáng tạo nghệ thuật, báo chí khơi dậy tinh thần yêu nước, góp phần hun đúc tâm hồn người xứ Nghệ, nâng cao giá trị chân - thiện - mỹ để góp phần xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá như Bác Hồ hằng mong muốn. Để giải thưởng được triển khai hiệu quả, Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức giải thưởng gồm các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 được phát động vào chiều 15/7. Ảnh: Thành Duy

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 được phát động vào chiều 15/7. Ảnh: Thành Duy

Mỗi tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình chỉ được tham gia ở một thể loại của giải thưởng. Đối với những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình đã gửi tham gia giải thưởng theo các hội chuyên ngành Trung ương thì không gửi tham gia giải thưởng ở cấp tỉnh.

Cơ quan thường trực Ban Sơ khảo ở cấp tỉnh sẽ là nơi tiếp nhận các tác phẩm được gửi tham gia giải thưởng, bao gồm: Sở Văn hóa - Thể thao tiếp nhận các công trình quảng bá; Hội Nhà báo tỉnh tiếp nhận các tác phẩm báo chí và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp nhận các tác phẩm văn học - nghệ thuật.

Ban tổ chức giải thưởng kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia với nhiều ý tưởng mới, tạo nên những tác phẩm, những hoạt động quảng bá có chất lượng, có tính nghệ thuật và có giá trị cao trong giai đoạn 2021 - 2025.

Qua đó, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Theo PV/ NB&CL
https://congluan.vn/nghe-an-trien-khai-cuoc-thi-sang-tac-ve-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-post144712.html