Người dân có được quyền kiểm tra chuyên đề của CSGT?

Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020 | 11:5:8

Nếu không có lỗi mà bị dừng xe kiểm tra hành chính, người dân có được quyền kiểm tra chuyên đề của CSGT?