Người dân hài lòng với 4 dịch vụ công lĩnh vực tư pháp

Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020 | 10:5:25

Tin từ Bộ Tư pháp cho biết, theo khảo sát do Văn phòng Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nghiên cứu, xây dựng nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân đối với 4 dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, gồm: Hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng và chứng thực cho thấy nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể: Có tới 25/28 chỉ tiêu rất quan trọng/quan trọng để đánh giá mức độ hài lòng của người dân với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp đạt tỷ lệ từ 94% trở lên. Trong đó, có 6 chỉ tiêu đạt tỷ lệ hơn 99%, như: Công chức ứng xử thân thiện; không gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc; không có sự ưu ái đối với người thân quen trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ...

Ngoài ra, có 13 chỉ tiêu đạt tỷ lệ 96-98%, chủ yếu liên quan tới kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, như: Linh hoạt trả kết quả sớm hơn cho người dân khi có nhu cầu chính đáng; trong trường hợp có sai sót hoặc không trả kết quả đúng hạn có thư xin lỗi; hỗ trợ miễn, giảm mức phí/lệ phí cho người nghèo, người khuyết tật…

Khảo sát nói trên được tiến hành tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Hà Phong/ báo Hà Nội Mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/969268/nguoi-dan-hai-long-voi-4-dich-vu-cong-linh-vuc-tu-phap