Nguyên Chủ tịch huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa: Ký tuyển dụng sai hàng loạt cán bộ, công chức

Thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 2017 | 8:40:15

Ông Phạm Bá Oai khi đương chức Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá (2011 - 2015) đã ký sai nguyên tắc để tuyển dụng, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ. Tuy nhiên sau đó ông được… lên tỉnh và là đương kim Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Ông Phạm Bá Oai - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá. Ảnh: TT Hoằng Hoá

Ông Phạm Bá Oai - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá. Ảnh: TT Hoằng Hoá

Người thi không tuyển, tuyển người không thi

Theo kết luận thanh tra số 442/KL-SNV của Sở Nội vụ Thanh Hoá, từ 1.2011 đến 5.2017, UBND huyện Hoằng Hoá mà trực tiếp là ông Phạm Bá Oai - Chủ tịch UBND huyện - đã ký tuyển dụng, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sai nguyên tắc, trái quy định. Theo đó, đợt tuyển dụng năm 2012, một số trường hợp tuyển dụng không đúng số lượng theo các chuyên ngành đã đăng ký như: Chuyên ngành tài chính - ngân hàng đăng ký tuyển 2 người nhưng Chủ tịch Phạm Bá Oai lại ký tuyển dụng lên 3 người.

Cũng theo kết luận thanh tra, chuyên ngành môi trường và chuyên ngành xã hội học, mỗi chuyên ngành đăng ký 1 người nhưng không ký tuyển dụng ai, mặc dù các đối tượng tham gia thi tuyển đều đạt yêu cầu. Trong khi đó, vị chủ tịch huyện này lại ký hàng loạt cán bộ công chức không qua thi tuyển.

Cụ thể, ông Lê Văn Lộc được ông Oai ký bổ nhiệm từ Hiệu trưởng trường THCS làm Phó trưởng phòng LĐTBXH, bà Lê Thu Lan từ giáo viên THCS điều động đến công tác tại Phòng GDĐT từ năm 2009 lên làm Phó phòng Giáo dục; bà Hoàng Thị Oanh từ hiệu phó trường mầm non điều động công tác tại Phòng GDĐT lên làm Phó trưởng phòng GDĐT; ông Hoàng Mạnh Cường từ chuyên viên thành viên chức Phòng VHTT; ông Nguyễn Văn Hải từ chuyên viên phòng NNPTNT thành viên chức Trạm Khuyến nông huyện. Đặc biệt, ông Lê Huy Cường từ chủ tịch xã thành công chức cấp huyện và bổ nhiệm làm Trưởng phòng NNPTNT.

Các trường hợp này được xác định đã vi phạm các quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP; thông tư 13/2010/TT-BNV và thông tư số 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Theo tinh thần các quy định trên, cán bộ, công chức muốn trở thành công chức phải tham gia kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức - viên chức. Tuy nhiên, ông Phạm Bá Oai đã không căn cứ vào các quy định trên, cũng không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Tự ý ký hợp đồng vào làm công tác chuyên môn

Để giải quyết tình trạng thiếu công chức cấp xã, năm 2009, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Nghị quyết số 143, thống nhất chủ trương thực hiện chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn. Ngày 11.3.2010, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 798 thực hiện chủ trương trên. Quyết định này đã quy định rõ đối tượng, nguyên tắc, điều kiện tuyển dụng, đặc biệt quy định rõ những người được tuyển dụng phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển. Vậy nhưng, ông Phạm Bá Oai đã bỏ qua quy định này. Giai đoạn 2011 - 2015, ông Phạm Bá Oai đã thực hiện ký "bừa" nhiều trường hợp.

Trong tổng số 168 công chức cấp xã được tuyển dụng, có 87 trường hợp tuyển dụng theo Quyết định số 798 nói trên. Tuy nhiên, 22/87 trường hợp tốt nghiệp Đại học Sư phạm các ngành văn, sử, giáo dục công dân không thuộc đối tượng thu hút. Trong số này, có trường hợp tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh lại tuyển dụng vào làm văn phòng - thống kê không đúng với quy định tại Quyết định 798 nói trên. 81 trường hợp còn lại tuyển dụng ngoài chính sách thu hút theo Quyết định 798 có 9 trường hợp tuyển không phù hợp vị trí việc làm. Theo đó, hầu hết tốt nghiệp đại học kế toán, tài chính, điện tử viễn thông lại được tuyển dụng vào làm văn phòng - thống kê và văn hoá - xã hội (?!).

Ông Oai cũng là người ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với 9 trường hợp làm công tác chuyên môn tại các phòng, ban của UBND huyện. Điều này hoàn toàn trái với quy định của Đảng và Nhà nước. Cụ thể, tại công văn 2843/BNV-CCVC ngày 29.7.2014 do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ký đã quy định rõ tại mục 6 “Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính”.

Một phần kết luận thanh tra của Sở Nội vụ Thanh Hoá. Ảnh: P.V

Một phần kết luận thanh tra của Sở Nội vụ Thanh Hoá. Ảnh: P.V

Đề nghị làm rõ trách nhiệm

Với những việc làm trên, ông Phạm Bá Oai đã không thực hiện nghiêm túc và cố tình làm trái các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 5.3.2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12.4.2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức. Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19.3.2014 của Thủ tướng Chính phủ…

Trước đó, tại Kết luận số 63-KL/TW ngày 27.5.2014 và kết luận số 64-KL/TW ngày 28.5.2014 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 53/2013/QH13 ngày 11.11.2013 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 đã quy định: Giữ nguyên biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Ngày 4.1.2017, tại công văn số 30/VPCP-TCCV, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể chấn chỉnh việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu “làm rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ký kết hợp đồng lao động không đúng quy định thời gian qua”.

Với những sai phạm trên, Sở Nội vụ Thanh Hoá đã đề nghị xem xét trách nhiệm của Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoằng Hoá trong việc tham mưu cho Chủ tịch huyện ký các quyết định, đồng thời kiến nghị thu hồi các quyết định vi phạm. Sở Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Xuân Hùng/ Lao động