Nhà báo Mai Vũ Tuấn –Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HNB Quảng Ninh, Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Phải mở rộng dân chủ, công bằng trong phong trào thi đua

Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020 | 15:33:17

Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn nhấn mạnh điều đó khi chia sẻ về kinh nghiệm của Hội trong hoạt động phong trào thi đua.

Ông cũng đặc biệt cho rằng, điều quan trọng nhất không nằm ở câu chuyện của “lãnh đạo nào phong trào ấy” mà là việc chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ như thế nào, việc thực hiện Quy chế hoạt động nghiêm túc, chuẩn mực... ra sao.

Mục tiêu và hoạt động phải sát với tình hình thực tiễn

+ Thưa ông, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động phong trào gắn với nhiệm vụ từng đơn vị, từng cấp Hội cần hướng đến những nội dung mang tính đổi mới, linh hoạt như thế nào?  

- Tôi nghĩ rằng, Hội là nơi tập hợp hội viên, nhà báo thì hoạt động phong trào là rất quan trọng, cần thiết. Thông qua các phong trào sẽ tập hợp đoàn kết, lựa chọn được những nhân tố tiêu biểu, điển hình. Trên  thực tế, nếu muốn các phong trào hiệu quả thì mục tiêu và hoạt động phải sát với tình hình thực tiễn, sát với các đối tượng. Một phong trào lớn khi cụ thể hóa ở mỗi đơn vị thì đều phải có mục tiêu cụ thể, hoạt động cụ thể.

Từ đó, mọi người mới cảm thấy phong trào thiết thực, gần gũi, quan trọng với cá nhân, gắn được với quyền lợi, lợi ích của hội viên. Tính cần thiết, cụ thể, sát thực tế là điều quan trọng trong phong trào. Đồng nghĩa với việc các tiêu chuẩn, các mục tiêu đừng xa quá, anh em không thực hiện được mà cũng đừng tầm thường hóa phong trào thi đua, sẽ không tìm được điển hình tiên tiến, không biểu dương được điển hình... Đặt mục tiêu vừa phải, gắn với nhiệm vụ từng đơn vị chính là điểm mấu chốt.

+ Đặt ra mục tiêu vừa phải nhưng giải bài toán mục tiêu đó thì cần thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả cao, thưa ông? 

Hội nghị điển hình tiên tiến của HNB Quảng Ninh.

Hội nghị điển hình tiên tiến của HNB Quảng Ninh.

- Chúng ta phải để hội viên hiểu về động cơ, mục đích của mỗi phong trào, từ đó hội viên tự nguyện, tự giác thực hiện. Khi nào đặt vấn đề đúng, trúng với mong muốn của hội viên, giúp họ được cống hiến, được phấn đấu thì chắc chắn họ sẽ nhiệt tình hơn. Thứ hai, phải khẳng định được rằng, việc thẩm định đánh giá hoạt động thi đua là hết sức thực chất, chứ không phải làm hình thức. Một trong những nội dung cần thiết nhất là phải đánh giá đúng tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua. Tức là phải đề cao tính khách quan, công bằng, minh bạch. Phải phát huy dân chủ, mở rộng dân chủ trong hoạt động thi đua thì mới thành công, hiệu quả.

Quan trọng nhất là chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban thường vụ

+ Vậy thưa Chủ tịch, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã thực hiện như thế nào thời gian qua để phong trào thi đua thực chất, được hội viên ủng hộ tham gia?

- Chúng tôi tích cực phát động phong trào thi đua hằng năm. Nhiều việc buộc phải làm, nhiều việc nghĩ ra làm, liên tục có các cuộc thi nọ cuộc thi kia, hoạt động nọ hoạt động kia được đưa vào chương trình hoạt động hàng năm. Mỗi năm chúng tôi đều đưa ra kế hoạch, chương trình chủ đề từng năm. Khi đặt mọi người nằm trong một khuôn khổ, có nguyên tắc và tính chuyên nghiệp, thì đều cảm thấy trách nhiệm tham gia, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chung là rất cần thiết chứ không có gì khó khăn cả. Bên cạnh đó, Hội đặc biệt coi trọng công tác tổng kết đánh giá hoạt động thi đua. Vừa rồi, chúng tôi tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến rất hoành tráng, hiệu quả. Chúng tôi nghĩ rằng, đưa ra phong trào là rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải có đánh giá, tìm được tập thể cá nhân tiêu biểu để khen thưởng xứng đáng. Đồng thời, phải thường xuyên chọn những nội dung thi đua một cách liên tục và gắn với từng giai đoạn, để hội viên luôn luôn có động lực.

Hoạt động phong trào thể thao của hội viên Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Hoạt động phong trào thể thao của hội viên Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

+ Vai trò của người đứng đầu, “lãnh đạo nào thì phong trào ấy” cũng quan trọng chứ, thưa ông?  

- Quan điểm của tôi không hẳn vậy. Với chúng tôi, không hoàn toàn phụ thuộc vào người đứng đầu mà quan trọng nhất là chất lượng hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ. Tức là thực hiện tốt quy chế hoạt động, phát huy tốt vai trò của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, vừa đảm bảo hoạt động vừa đúng tôn chỉ mục đích của Hội vừa tập hợp đoàn kết được hội viên. Đồng thời, phải thực hiện thật tốt quy chế làm việc. Ở đó có quy định rất chặt chẽ nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban chấp hành, thể hiện được mối quan hệ và nhiệm vụ của mỗi Chi hội trực thuộc... cứ theo đó để thực hiện thật nghiêm túc. Hội luôn tuân thủ đúng quy chế 3 tháng họp một lần, kiểm điểm lại hoạt động của Hội, có mặt mạnh mặt yếu, từ đó có tác dụng đôn đốc thúc đẩy các hoạt động. Chìa khóa của vấn đề này đó là tính nguyên tắc, thực hiện chuẩn mực theo quy chế hoạt động, quy chế làm việc rõ ràng ngay từ đầu thì tất cả những công việc triển khai sẽ nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả.

  + Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Minh Vân/ NB&CL

https://congluan.vn/phai-mo-rong-dan-chu-cong-bang-trong-phong-trao-thi-dua-post93128.html