Nhiều cơ quan báo chí Quân đội thực hiện điều chuyển, sáp nhập, giải thể

Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 | 15:11:15

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị vừa có Công văn 3012 về việc "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong QĐND Việt Nam".

Theo công văn chỉ đạo này, việc triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là bước cụ thể hóa Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” của Chính phủ. Đồng thời góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo về tôn chỉ, mục đích, dàn trải về đầu tư, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí Quân đội.

Trong 3 năm vừa qua, các cơ quan đơn vị trong quân đội đã tích cực chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức, biên chế theo nguyên tắc “Giảm đầu mối, không tăng quân số, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí”; tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng ban hành các quyết định điều chuyển 01 tạp chí, sáp nhập, giải thể 01 báo điện tử, 07 tạp chí trực thuộc các cục chuyên ngành, trung tâm; phê duyệt Đề án đầu tư phát triển Báo QĐND theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện; ban hành biểu tổ chức, biên chế mới của Báo QĐND, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân trong thời bình...

Báo Quân đội nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Ảnh minh họa.

Báo Quân đội nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Ảnh minh họa.

Trong thời gian tới, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí Quân đội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”… Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trong QĐND Việt Nam đến năm 2025 tập trung cả 4 loại hình báo chí hiện có gồm: Báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.

Đối với báo in: Giữ nguyên số lượng 3 cơ quan báo chí thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị (Báo QĐND, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội); 11 báo quân khu, quân chủng, Báo Biên phòng, Báo Quốc phòng Thủ đô; Báo QĐND phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; phản ánh gương người tốt, việc tốt; giữ vững vai trò là loại hình báo chí chủ lực của Quân đội trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần định hướng thông tin, định hướng dư luận trước các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp.

Đối với phát thanh, truyền hình: Đầu tư phát triển Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tiến thẳng lên hiện đại. Các báo quân khu, quân chủng, Báo Biên phòng, Báo Quốc phòng Thủ đô tham gia sản xuất các chương trình truyền hình, phát thanh phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và các kênh, các đài phát thanh - truyền hình của tỉnh, thành phố, khu vực trên địa bàn đóng quân.

Báo điện tử và tạp chí điện tử: Đối với Báo QĐND Điện tử, trên cơ sở phiên bản các ngôn ngữ đang xuất bản, nghiên cứu phát triển thêm phiên bản tiếng Nga, tiếng Pháp. Tăng cường chất lượng các sản phẩm báo nói, báo hình (Chương trình Video và Chương trình Audio) trên Báo Điện tử tiếng Việt và các tiếng nước ngoài; tiến tới xây dựng Chuyên trang Video - Audio hoạt động độc lập (tách khỏi giao diện chung của Báo QĐND Điện tử) trên internet và mạng xã hội.

Tham gia sản xuất các video clip nhúng, các sản phẩm báo nói và các ứng dụng đọc báo trên thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng, mạng xã hội... Tổ chức tốt hoạt động truyền thông sự kiện, xã hội hóa hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm tăng tính tương tác, kết nối giữa bạn đọc với tòa soạn, mở rộng tầm ảnh hưởng của Báo QĐND đối với bạn đọc trong và ngoài nước.

Đối với các tạp chí thuộc diện sắp xếp, quy hoạch: Đề nghị cơ quan chủ quản nghiên cứu, xây dựng phương án điều chuyển, sáp nhập, giải thể cơ quan báo chí xong trước tháng 12-2020, để cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi giấy phép, cấp giấy phép mới, chuyển cơ quan chủ quản theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 355/BTTTT-CBC ngày 10-2-2020 về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025...