Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị và điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020 | 10:47:20

Ngày 26/10, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ nhằm góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam trình Đại hội Hội Nhà báo toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi bày tỏ mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ Hội Nhà báo trình Đại hội Hội Nhà báo toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi hoàn thiện Dự thảo, Ban Thường vụ Hội sẽ có kế hoạch công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi hội viên.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tại buổi góp ý, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành nhiều bứt phá của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, các hoạt động như: Công tác xây dựng hội, công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, công tác đối ngoại, công tác báo chí, công tác văn thể, công tác văn phòng, công tác bảo tàng báo chí... được triển khai thực hiện có hiệu quả.
 

Nhà báo lão thành Phan Quang phát biểu đóng góp ý kiến rất tâm huyết. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo lão thành Phan Quang phát biểu đóng góp ý kiến rất tâm huyết. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị được thực hiện công phu, sát thực tế, tuy nhiên cần ngắn gọn và súc tích hơn, cần thay đổi bố cục một số nội dung, nhấn mạnh vấn đề đoàn kết, đổi mới trong công tác xây dựng và phát triển hội…

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị, nhà báo lão thành Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Dự thảo cần nghiên cứu cập nhật và dự báo tình hình phát triển của báo chí truyền thông. Đặc biệt trong đó số lao động báo chí truyền thông ngày càng lớn, số người làm báo trẻ có bằng cấp nhiều nhưng chưa quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội, có xuất hiện sự suy thoái… Nhà báo Phan Quang gợi ý trong phần định hướng phát triển, mục tiêu của Hội Nhà báo Việt Nam, cần thêm nội dung “góp phần vào sự phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc”...

Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Còn theo nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: Báo cáo chính trị được chuẩn bị rất công phu, tỷ mỉ. Tuy nhiên, báo cáo dự thảo cần ngắn gọn cô đọng hơn, nêu ra được những thách thức trong cuộc cách mạng 4.0 và nêu lên được những giải pháp để vượt qua thách thức đó.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tiếp thu và cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo hội đã nghiên cứu kỹ, tâm huyết góp ý những ý kiến sâu sát cho các Dự thảo. Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng thống nhất một số nội dung với các đại biểu như: tiêu đề, chủ đề, bố cục phần mở đầu, đánh giá, giải pháp trong Dự thảo báo cáo chính trị. Theo đó, nội dung báo cáo sẽ được điều chỉnh để hài hòa, sẽ không nặng về công việc của cơ quan Trung ương hội mà tập hợp các ý kiến chung của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có hội nhà báo 63 tỉnh thành phố, các liên chi hội, có các chi hội trực thuộc…
 

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ. Ảnh: Sơn Hải

Ngoài ra, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng yêu cầu tổ thư ký và các đơn vị tiếp thu, cân nhắc lưu ý chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo. Gồm: đánh giá kỹ hơn vấn đề phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao nghiệp vụ báo chí trong phần phương hướng; Làm rõ hơn nữa nội dung giải pháp gắn với chức năng nhiệm vụ của Hội; Bảo vệ quyền lợi hội viên; Nêu rõ hơn việc thực hiện quy hoạch báo chí…Trách nhiệm báo chí trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

 Sau phần góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội tiếp tục góp ý vào Dự thảo điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo Lê Tâm/ NB&CL

https://congluan.vn/nhieu-y-kien-tam-huyet-dong-gop-vao-du-thao-bao-cao-chinh-tri-va-dieu-le-cua-hoi-nha-bao-viet-nam-post102888.html