Những đại sứ hòa bình của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 | 12:18:17

Những đóng góp của lực lượng quân đội Việt Nam vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã làm nên thương hiệu Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Họ chính là những đại sứ hòa bình của quốc gia.

Theo Thanh Hà - Thi Uyên/VOV

https://vov.vn/chinh-tri/nhung-dai-su-hoa-binh-cua-viet-nam-tai-lien-hop-quoc-780945.vov