Những sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 14/5 - 20/5/2018

Chủ nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018 | 23:20:44

*Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
*Nghị quyết số 26, Trung ương 7 Khóa XII: Kiểm soát chặt chẽ, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém, sai phạm;
*Nghị quyết 19 của Chính phủ: Thay thế cán bộ chần chừ trong cải cách hoặc lạm quyền để tư lợi riêng;
*Bộ Giao thông khởi động dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh . (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), sáng 18/5/201, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Bác.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Đoàn đại biểu đã tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình... đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Nhiều địa phương trên cả nước cũng đã diễn ra các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghị quyết số 26, Trung ương 7 Khóa XII: Kiểm soát chặt chẽ, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém, sai phạm

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nêu 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ trong đó có nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VGP)

Theo đó, Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và tạo môi trường, điều kiện để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ. Coi trọng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng và đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Chủ động nắm, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài.

Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

Xây dựng đồng bộ, toàn diện các đối tượng cán bộ ở các cấp. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học; có chính sách ưu đãi để xây dựng, sử dụng đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực. Củng cố, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính Đảng đối với cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước, nhất là người đứng đầu; xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính sách liên thông, bình đẳng, nhất quán trong hệ thống chính trị; liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung, giữa nguồn nhân lực ở khu vực công và khu vực tư; có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời".

Quản lý chặt chẽ, hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ. Địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc quản lý cán bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền. Cơ quan sử dụng cán bộ phải quản lý cán bộ chặt chẽ, hiệu quả. Người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Bản thân cán bộ thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cam kết của mình; báo cáo, giải trình trung thực và chịu trách nhiệm khi có yêu cầu.

Hoàn thiện các quy định, quy chế để kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Không lấy việc bố trí chức vụ, phong hàm, phong, thăng quân hàm, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

Quân đội và Công an có đề án riêng để xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

Nghị quyết 19 của Chính phủ: Thay thế cán bộ chần chừ trong cải cách hoặc lạm quyền để tư lợi riêng

Chính phủ kiến tạo, phục vụ, liêm chính là những gì mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết trước quốc dân đồng bào khi nhậm chức. Cam kết đó một lần nữa được nhấn mạnh và thể hiện qua việc ban hành Nghị quyết 19 năm thứ 5 liên tiếp. Nghị quyết 19, phiên bản 2018 đã cụ thể hoá một cách chi tiết nhiều nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể, mục tiêu đặt ra, đó là năm nay Việt Nam sẽ tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Trong đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp.

Chính phủ kiến tạo, phục vụ, liêm chính là những gì mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết trước quốc dân đồng bào khi nhậm chức. (Ảnh: Internet)

Sự quyết tâm lập lại kỷ luật kỷ cương và xây dựng Chính phủ và Chính quyền liêm chính được xem là điểm nổi bật nhất trong việc triển khai Nghị quyết 19 lần này. Báo Đầu tư phân tích: “Nguyên tắc thay thế cán bộ, công chức chần chừ trong cải cách thủ tục hành chính hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng... được ghi rất rõ trong Nghị quyết 19. Như vậy có thể thấy "Cuộc đua đã trở nên căng thẳng, khó khăn hơn rất nhiều không chỉ giữa môi trường kinh doanh Việt Nam với các nền kinh tế, mà còn trong chính nội bộ từng bộ, ngành thuộc bộ máy nhà nước."

Để hoạt động cải cách diễn ra hiệu quả và tạo sự ganh đua lành mạnh giữa các bộ ngành, Tổng cục Thống kê mới đây đã trình Thủ tướng Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đang tạo ra một hiệu ứng cạnh tranh rất tốt giữa các địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư. Do đó, nếu bộ chỉ số trên được ra đời sẽ tạo ra hiệu ứng cạnh tranh tốt giữa các bộ ngành, để các cơ quan có thể làm việc ngày một tốt hơn, phát huy hiệu quả nhất tinh thần kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp của Chính phủ.

Bộ Giao thông khởi động dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Tàu cao tốc ở Đài Loan chạy tốc độ 300 km/h. (Ảnh: Xuân Hoa).

Tại cuộc họp Bộ Giao thông Vận tải chiều 15/5/2018, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt Vũ Hồng Phương cho biết, liên danh tư vấn TEDI-TRICC-TEDIS đang triển khai gói thầu tư vấn xây dựng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Báo cáo giữa kỳ sẽ được trình lên Bộ Giao thông Vận tải vào cuối tháng 6, báo cáo cuối kỳ hoàn thành vào tháng 10.

Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ thỏa thuận với các địa phương về hướng tuyến, quy hoạch sử dụng đất, hoàn chỉnh cập nhật số liệu dự báo nhu cầu giao thông, xây dựng tiêu chí cụ thể để phân tích, so sánh lựa chọn công nghệ, tốc độ cho đường sắt tốc độ cao...

Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu cố gắng đến năm 2019-2020 sẽ trình Chính phủ dự án đường sắt tốc độ cao đoạn Hà Nội - Vinh, TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, để hoàn thành xây dựng năm 2030. Bởi sau thời điểm này, đường bộ cao tốc Bắc Nam cũng sẽ đạt tới ngưỡng quá tải.

Song Anh (tổng hợp)/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam