Những sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 28/5 - 03/6/2018

Chủ nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018 | 21:52:47

*Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những sai phạm xung quanh thương vụ MobiFone mua AVG;
*Vấn đề lỗ hổng trong hoạt động của DNNN làm "nóng" nghị trường;
*Thủ tướng: Không sử dụng tên "'trạm thu giá";
*Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Từ nay bán đất công phải được đấu giá minh bạch.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những sai phạm xung quanh thương vụ MobiFone mua AVG

Kỳ họp 26 của UBKTTW. (Ảnh: internet)

Từ ngày 28 đến 30/5/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 26. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến các dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG.

Qua kiểm tra cho thấy:

- Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Mobifone vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án trên.

- Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Nguyễn Bắc Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra nhiều vi phạm.

- Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng, ông cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Trương Minh Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện Dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng từ tháng 4/2016 đến nay, ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021. Ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, để Tổng công ty Mobifone vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện Dự án; trực tiếp ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định.

- Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án.

Cùng với tập thể và các cá nhân nêu trên, qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã kết luận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Tổng công ty Mobifone có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện Dự án.

- Ông Lê Nam Trà, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Mobifone có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV Tổng công ty trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến Dự án trái quy định.

- Ông Cao Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Mobifone có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho HĐTV Tổng công ty trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến Dự án trái quy định.

Những vi phạm của BCSĐ Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng, vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong dự án này có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương. UBKT Trung ương yêu cầu BCSĐ, Đảng ủy và lãnh đạo các cơ quan nêu trên kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương.

 

Vấn đề lỗ hổng trong hoạt động của DNNN làm “nóng” nghị trường

Những bất cập trong quản lý hoạt động của DNNN đã khiến nghị trường Quốc hội "nóng" lên với những nhận định thẳng thắn, đanh thép từ các đại biểu.(Ảnh: internet)

Đầu tuần qua, Quốc hội đã giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ năm 2011 đến năm 2016. Nhiều ý kiến đã phân tích nguyên nhân khiến hoạt động của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ, thậm chí là ở giai đoạn DNNN đầu tư ngoài ngành rất mạnh với nhiều dự án quy mô đầu tư lớn nhưng chất lượng không cao, dẫn tới thất thoát vốn nhà nước, gây lãng phí hay có cả sai phạm.

Tờ Thanh niên chạy hàng tít lớn: "DNNN thua lỗ, phải chăng do lợi ích nhóm?" – Đây cũng là câu hỏi được các đại biểu Quốc hội đặt ra về việc hàng loạt DNNN làm ăn thua lỗ.

Theo đại biểu Leo Thị Lịch, tỉnh Bắc Giang, cũng có tư duy là các lãnh đạo coi DNNN như sân sau của mình, đây phải chăng là biểu hiện của lợi ích nhóm hay nguyên nhân dẫn tới nhóm lợi ích khi một số cơ quan nhà nước "vừa đá bóng, vừa thổi còi"?

Chỉ ra 3 dạng thất thoát của DNNN, đại biểu Hoàng Văn Cường cho hay: Người ta nói báo cáo tài chính của các doanh nghiệp giống như có phép thần thông biến hóa giữa lỗ và lãi. Khi cần thăng chức, tăng quỹ lương, xin vốn thì báo cáo lãi, nhưng khi báo cáo với cơ quan tài chính thuế thì lại báo cáo lỗ.

Có đại biểu than phiền rằng, lẽ ra DNNN phải là đầu tàu dẫn dắt kinh tế nhưng thực tế tình hình thời gian qua lại cho thấy DNNN đang ở vị trí… khóa đuôi. Một trong những nguyên nhân là do sự chồng chéo, lẫn lộn giữa vai trò quản lý nhà nước của các Bộ, Ngành với vai trò quản trị, chủ quản của các DNNN. Việc các Bộ, Ngành không buông DN dẫn tới tình trạng không khách quan trong việc xây dựng chính sách, nhất là chính sách đối với môi trường hoạt động của DN nói chung, từ đó, làm giảm hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước, tạo ra sự ỉ lại, không chịu vươn lên của DNNN, vừa làm "méo mó" môi trường cạnh tranh.

Đã có nhiều "lỗ hổng" khiến hoạt động của DNNN chưa đạt kỳ vọng, hay nói nặng hơn, là đầy tai tiếng, đã được các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích làm rõ.

Điều kỳ lạ là tất cả những vấn đề thất thoát, lỗ của DNNN ai cũng biết nhưng có cả một bộ máy về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát lại không phát hiện ra. Theo một số đại biểu, một trong những thất thoát của quá trình thoái vốn, cổ phần hóa DNNN là việc tài sản đất đai của nhà nước chưa được tính giá đúng giá, sát với thị trường. Mặc dù quá trình định giá đã có đầy đủ cơ quan thẩm định nhưng những cơ quan này cũng có thể bị chi phối khiến cho việc thẩm định giá rất hình thức.

Trên tờ Tuổi trẻ, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, tỉnh Kon Tum, cho rằng quá trình định giá có vấn đề. Cử tri và dư luận vẫn rất lo ngại việc định giá, trục lợi, đẩy giá mua bán DN theo hướng lợi ích nhóm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Thủ tướng: Không sử dụng tên “'trạm thu giá”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: VGP)

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ vào chiều 2/6/2018, cho ý kiến chỉ đạo đối với hàng loạt vấn đề nổi cộm hiện nay, Thủ tướng nhắc nhở, “đừng để biết tình hình xấu mà cứ để mãi không chịu giải quyết”. Về vấn đề dư luận quan tâm hiện nay là tên gọi trạm BOT, báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết phí giao thông BOT cũng tương tự như học phí và viện phí.

Trong đó, viện phí dù đã được điều chỉnh để tiếp cận giá trị trường nhưng vẫn có tên gọi như vậy nên không việc gì phải đổi tên để tạo tâm lý không tốt trong người dân. Quan điểm của Bộ Công an là nên giữ tên gọi “trạm thu phí BOT”.

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và nhân dân, tiếp tục nghiên cứu thêm tên gọi cho trạm thu phí giao thông BOT cho phù hợp, nhưng không sử dụng tên “trạm thu giá”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Từ nay bán đất công phải được đấu giá minh bạch

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. (Ảnh: internet)

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần của Chính phủ là từ nay dứt khoát đấu giá minh bạch tài sản công, đất công để mọi người dân được giám sát. Gần đây, một số vụ đất công bán giá rẻ bị phanh phui khiến dư luận không đồng tình. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, vấn đề đất công bán giá rẻ, bán chỉ định thầu hay không đấu thầu, gây thất thoát là vấn đề Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng mà đứng đầu là Tổng Bí thư rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt.

Với Chính phủ, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo nhiều cuộc giao thanh tra các cơ quan Trung ương yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra xác minh làm rõ các vấn đề liên quan đến dư luận khi có thông tin.

"Tinh thần yêu cầu phải minh bạch, công khai, thu lại cho Nhà nước lợi ích cao nhất. Ngày 20/4/2018 vừa rồi Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc liên quan đến chính sách, thủ tục đầu tư xây dựng để thúc đẩy giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn"- Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng cũng cho biết, trong báo cáo của cơ quan thanh tra cũng nêu rõ trong lĩnh vực này cũng có những thất thoát rất lớn liên quan đến đất công, tài sản công, bán chuyển nhượng với giá rẻ, bán chuyển nhượng theo chỉ định thầu, bán chuyển nhượng theo chỉ thị, không đấu giá hoặc đấu giá không công khai, liên quan đến lợi ích nhóm… khiến thất thu cho ngân sách Nhà nước rất lớn.

Với thực tế đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: "Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu thanh tra, kiểm tra, rà soát thất thoát. Nếu có thì làm rõ để công khai. Từ nay trở đi dứt khoát không còn tình trạng này, dứt khoát phải có đấu giá minh bạch để mọi người được tham gia, mọi người dân được giám sát. Mục tiêu là công khai minh bạch, thu lại để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước cao nhất"./.

Song Anh (tổng hợp)/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam