Nơi tâm dịch

Thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 | 19:11:31

Tháng năm này mình chống dịch tại gia Làm việc ở nhà qua online trực tuyến

Chú thích ảnh

Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19 tại khu công nghiệp. Ảnh minh họa: BYT

Tháng năm này mình chống dịch tại gia
Làm việc ở nhà qua online trực tuyến
Dập dịch COVID phố làng đang ước nguyện
Sống an yên trước lo ngại chất chồng
Sau lớp khẩu trang phận mỏng ngóng trông
Sớm vượt hiểm nguy những ngày gian khó...

Bắc Giang ơi! Nơi tâm dịch can go
Cả nước hướng về tuyến đầu tình nguyện
Đồng hành dập dịch với đất ba sông
Mong muốn muôn dân gắng sức chung lòng
Tự giãn cách mình vượt qua mùa dịch
Sống an lành cùng cả nước an yên...

Tháng năm này toàn cầu chống dịch triền miên
Nhân loại gồng mình trước bao nhiêu thách thức
Ở mỗi quốc gia giầu nghèo, đều nỗ lực
Lo vaccine cho bao số  phận, mỗi con người
Dịch COVID sẽ tan trong nước mắt khóc cười 
An nhiên trở về trên trái đất xanh tươi!

Theo Ngô Trọng Bình/ TTXVN