Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh: Mong muốn Báo Xây dựng tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh

Thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 | 21:9:6

Thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các địa phương thường xuyên phối hợp với Báo Xây dựng thực hiện tuyên truyền, giải đáp thông tin liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh.

Hai bên đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, Báo Xây dựng đã có nhiều bài viết thể hiện sự sát sao đối với các định hướng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói chung, lĩnh vực xây dựng nói riêng.

Nội dung các bài báo không chỉ nêu bật các thành tựu, kết quả đạt được mà còn phản ánh, phát hiện những vấn đề tồn tại, đồng thời đề xuất giải pháp mang tính tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn cho công tác quản lý của ngành Xây dựng.

Thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với ba khâu đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh như một đại công trường, đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm để đáp ứng yêu cầu phát triển, đô thị hóa nhanh, tạo ra cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho nền kinh tế.

Chính vì vậy, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, mong muốn Báo Xây dựng tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh để kịp thời phản ánh những vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh, những thành tựu mà tỉnh đạt được, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng và công tác thực hiện đầu tư xây dựng, đồng thời để người dân biết và cùng giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng của doanh nghiệp, đúng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mong muốn Báo Xây dựng khi phát hiện và nêu vấn đề bất cập cũng đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp tham mưu cho các cấp quản lý Nhà nước hướng xử lý, tháo gỡ.

Trường hợp có những vấn đề mà pháp luật xây dựng chưa bao quát, chặt chẽ, đồng bộ, cần có các nội dung đề xuất với các cấp có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển, thu hút nguồn lực phát triển cho tỉnh Quảng Ninh.

Theo: Thanh Nga/ Báo Xây Dựng