Ông Nguyễn Văn Phước Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang

Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020 | 16:33:33

Trong 2 ngày 27 và 28/8, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có các nhà báo lão thành và 166 hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Theo đánh giá chung của đại hội, nhiệm kỳ qua, các loại hình báo chí trong tỉnh Tiền Giang hoạt động hiệu quả, đúng hướng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí tỉnh đã phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội; góp phần chuyển giao các tiến bộ khoa học – kỹ thuật đến với người dân; nêu gương người tốt, việc tốt trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, trong các phong trào khuyến học, khuyến nông, các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả.

Quang cảnh Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Quang cảnh Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà Báo Việt Nam lần thứ XI gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ông Nguyễn Văn Phước Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Trần Liêm

Ông Nguyễn Văn Phước Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Trần Liêm

Đại hội đã bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà Báo Việt Nam lần thứ XI gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.