Ông Phan Toàn Thắng được giao Quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021 | 20:42:46

Ông Phan Toàn Thắng vừa chính thức nhận quyết định giao Quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam. Quyết định được Chủ tịch Hội Nhà báo Thuận Hữu ký ngày 11/01/2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao quyết định cho ông Phan Toàn Thắng, chiều ngày 12/1/2021 tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao quyết định cho ông Phan Toàn Thắng, chiều ngày 12/1/2021 tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam quy định trong Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt; Căn cứ Thông báo số 03/TB-HNBVN ngày 06/01/2021 của Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thông báo kết luận của Chủ tịch Hội về việc đồng ý giao quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam đối với ông Phan Toàn Thắng; Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HNBVN ngày 08/01/2021 về việc nghỉ công tác vì lý do sức khỏe đối với ông Nguyễn Gia Thụy, Chánh Văn phòng Hội; Xét Tờ trình số 347/TTr-VPHNBVN ngày 23/12/2020 của Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam quyết định Giao quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam đối với ông Phan Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Hội. Ông Phan Toàn Thắng có trách nhiệm điều hành hoạt động Văn phòng; và làm Chủ tài khoản Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam kể từ ngày 01/02/2021. 

Ông Phan Toàn Thắng có trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân báo chí; Cao cấp lý luận chính trị... Trước khi được giao Quyền Chánh văn phòng, ông Thắng từng kinh qua các vị trí công tác tại Phòng Tài chính kế toán, Phòng Hành chính Quản trị và có 5 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng Hội. Ông được đánh giá là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ niềm xúc động và biết ơn tới các đồng chí Lãnh đạo Hội, các đồng chí cán bộ chủ chốt và đồng nghiệp đã luôn động viên, hỗ trợ và đồng hành, ông Phan Toàn Thắng khẳng định: "Tôi cam kết, với nhiệt huyết và trí lực của mình, luôn nỗ lực hết mình để Ban lãnh đạo Hội cũng như toàn thể cán bộ nhân viên trong cơ quan có thể yên tâm vì đã gửi niềm tin, lựa chọn và trao cho tôi nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm quan trọng này. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của Ban lãnh đạo Hội và cán bộ nhân viên cơ quan để tôi có thể hoàn thành tốt nhất trọng trách mới, nhiệm vụ mới, vai trò mới". 

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/ong-phan-toan-thang-duoc-giao-quyen-chanh-van-phong-hoi-nha-bao-viet-nam-post113473.html