PHẢN HỒI DƯ LUẬN

Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020 | 21:48:5

Sau khi Hội Nhà báo Việt Nam phát hành công văn số 73/CV-HNBVN gửi Thủ tướng về việc đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ báo chí và người làm báo do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến về việc này.

Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam nhận thấy do độc giả chưa đọc kỹ nội dung của công văn nên đã vội có những bình luận chủ quan.

Đại dịch COVID-19 đã gây ra khó khăn chung cho toàn xã hội trong đó có lĩnh vực báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam nhận thấy báo chí sẽ rất khó khăn sau dịch và thể theo nguyện vọng của nhiều cơ quan báo chí nên Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn đến Chính phủ vừa để phản ánh tình hình, vừa đề nghị có chính sách cho các cơ quan báo chí thông qua các hình thức như: Cho phép các cơ quan báo chí được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2020, miễn tiền phạt chậm nộp thuế; Cho phép các cơ quan báo chí được sử dụng một phần kinh phí từ quỹ phát triển sự nghiệp để chi cho một số hoạt động phục vụ công tác bảo vệ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cơ quan, như mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch của cơ quan và phóng viên tác nghiệp tại hiện trường...

Những mong muốn này là đúng quy định của pháp luật về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Hội Nhà báo Việt Nam không đề nghị Chính phủ hỗ trợ ngân sách cho các cơ quan báo chí. Việc làm này thuộc phạm vi trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam.

BBT