Phải làm vì muôn người

Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017 | 15:17:2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW và Quyết định số 65-QĐ/BCĐTW thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối với 20 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo kế hoạch, việc kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian tới.

Tổng Bí thư yêu cầu việc kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30/10 tới.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận thông tin này nức lòng. Bởi hơn bao giờ hết, tham nhũng và lợi ích nhóm đang đe dọa sự tồn vong của chế độ, vai trò cầm quyền của Đảng.

Nhớ lại các vụ án trọng điểm đã từng xét xử, chúng ta không thể không đau lòng. Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng đã từng là lãnh đạo cao nhất 2 tập đoàn, tổng công ty lớn là Vinashin, Vinalines. Hơn thế, họ còn là Bí thư 2 Đảng bộ lớn. Lâu nay chúng ta vẫn chưa trả lời được câu hỏi: Vì sao không tổ chức Đảng nào phát hiện được tiêu cực, tham nhũng ngay trong chính đơn vị mình. Tổng kết dưới góc độ công tác xây dựng Đảng ở Vinashin (trước đây) và Vinalines thời kỳ Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời. 

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh theo thẩm quyền cho thấy quyết tâm của Đảng ta trong việc chứng minh: Chống lợi ích nhóm, chống tham nhũng là không có vùng cấm.

“Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 cuối tháng 2 vừa qua.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, ủng hộ, hi vọng vì có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng cũng còn băn khoăn, lo rằng không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không? Do vậy, quyết tâm của Đảng đang củng cố thêm lòng tin.

Chúng ta hy vọng, tin tưởng ở quyết tâm của Đảng vì muôn người.

Theo Báo Pháp Luật