Phạt đến 60 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên

Thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020 | 16:12:12

Từ 01/12/2020, nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh, theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP. Trong đó, phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 119/2020/NĐ-CP nêu rõ: Đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí.

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; b) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này; b) Buộc trả lại phương tiện, tài liệu thu giữ trái phép đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Từ 01/12/2020, nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh, theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP. Ảnh: minh họa

Từ 01/12/2020, nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh, theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP. Ảnh: minh họa

Ngoài ra, trong Điều 8 của Nghị định 119/2020/NĐ-CP cũng quy định về Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng.

Cụ thể: Nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng: Phạt từ 5 - 10 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 1 – 3 triệu đồng).

Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng: Phạt từ 50 - 70 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 5 – 10 triệu đồng).

Nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng: Phạt từ 70 - 100 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 20 – 30 triệu đồng).

Trong cả 3 trường hợp nêu trên, báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Đồng thời, riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 - 12 tháng (trước đây chỉ bị đình chỉ hoạt động từ 1 – 3 tháng).

Chi tiết Nghị định 119/2020/NĐ-CP xem tại đây.

Theo Lê Hiếu/ NB&CL

https://congluan.vn/phat-den-60-trieu-dong-doi-voi-hanh-vi-co-loi-noi-hanh-dong-de-doa-tinh-mang-nha-bao-phong-vien-post107229.html