Phát động Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai

Thứ sáu, ngày 9 tháng 7 năm 2021 | 19:12:20

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tiếp tục tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ hai.

Giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ hai với chủ đề “Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với Biến đổi khí hậu”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy sự tham gia rộng rãi và nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, nhận định, phản ánh thực trạng, bài học kinh nghiệm, cách tiếp cận, giải pháp phòng chống thiên tai.

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất trao giải Ba cho tác giả Tâm Phùng - Báo Nông nghiệp Việt Nam với tác phẩm:

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất trao giải Ba cho tác giả Tâm Phùng - Báo Nông nghiệp Việt Nam với tác phẩm: "Rốn lũ không ngại lũ". Ảnh: Minh Phúc

Đồng thời cải thiện chất lượng, quy mô và hình thức công tác thông tin, truyền thông phòng chống thiên tai, bao gồm nội dung, số lượng và chất lượng các tin bài, chương trình, sản phẩm.

Hình thành và xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu tham khảo, tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức phòng, chống thiên tai để phổ biến đến cán bộ các cấp và người dân.

Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan phòng chống thiên tai với các cơ quan truyền thông đại chúng, tổ chức, cá nhân; ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực đối với công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai.

Theo đó, tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2021. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề về công tác phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và được dư luận xã hội quan tâm; tính thời sự, tính thuyết phục và giá trị thông tin tuyên truyền cao; các tác phẩm cần có sức lan tỏa lâu dài trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống thiên tai.

Phản ánh tình hình thực tế, phát hiện khó khăn vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách lĩnh vực phòng chống thiên tai; huy động sự tham gia của cộng đồng, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực phòng chống thiên tai,…

Các loại hình báo chí được xét trao Giải gồm: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Ảnh báo chí. Các thể loại báo chí được xét trao Giải gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, tọa đàm, ảnh báo chí…

Về cơ cấu giải, giải thưởng cho mỗi loại hình gồm 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba; 3 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có thêm một số giải khác như Giải câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất, Giải hình ảnh ấn tượng nhất, Giải đồng hành…

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/phat-dong-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-phong-chong-thien-tai-lan-thu-hai-post142691.html