Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 | 10:32:23

Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với Báo Nhân Dân phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017.

Giải thưởng nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại; đồng thời tạo động lực cho phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
 
Những tác phẩm được xét trao giải thưởng là những tác phẩm báo chí và sách bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh và sách dành cho công chúng là người nước ngoài và người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng VN, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian từ ngày 1.1 - 31.12.
 
Dự kiến, giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 5.2018.
 
Theo T. Hằng/ Thanh niên