Phát sóng chuyên mục Sức mạnh Đại đoàn kết trên Truyền hình Thông tấn

Thứ sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018 | 21:43:19

Chiều 16/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp sản xuất và phát sóng chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết” trên Kênh Truyền hình Thông tấn (Vnews) giai đoạn 2018-2021.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp sản xuất chuyên mục "Sức mạnh Đại đoàn kết." (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Dự Lễ ký kết có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh báo chí, truyền thông là vũ khí tư tưởng sắc bén của Ðảng và Nhà nước, là cầu nối quan trọng giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. Đây cũng là phương tiện quan trọng tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; là diễn đàn để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát quyền lực, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định TTXVN là cơ quan thông tin chiến lược, luôn chuẩn xác, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn cao, trải rộng khắp 63 tỉnh, thành phố cũng như các khu vực quan trọng trên thế giới. 

Những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với TTXVN luôn chặt chẽ, kịp thời và đem lại hiệu quả cao từ Trung ương đến cơ sở; kịp thời phản ánh, tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò và vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Việc mở chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết” trên Kênh Truyền hình Thông tấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Để chương trình phối hợp được thực hiện hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, TTXVN đặc biệt là Kênh Truyền hình Thông tấn thường xuyên thông tin về tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, những điển hình, mô hình, gương người tốt việc tốt, những người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu, sáng tạo; đồng thời phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tại Lễ ký. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

TTXVN, đặc biệt là Kênh truyền hình Thông tấn tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 hàng năm; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; Giải báo chí “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”... 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định TTXVN là cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng và Nhà nước, có chức năng cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống báo chí trên cả nước và 40 hãng thông tấn trên toàn thế giới; cung cấp thông tin báo cáo tham khảo cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách... 

Với 60 loại sản phẩm báo chí, thông tin của TTXVN có sự lan tỏa cao, có đầy đủ khả năng và tiềm lực, đáp ứng nhu cầu thông tin trên mọi lĩnh vực, trong đó có các hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh với vai trò là một tổ chức bao trùm của các tổ chức chính trị, xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc có những hoạt động mang tính đặc thù, vì vậy việc đăng tải thông tin cần có chọn lọc. 

Để chương trình phối hợp giữa hai bên đạt hiệu quả cao, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tiếp tục cung cấp thông tin sớm, đầy đủ cho TTXVN, đặc biệt là kênh Truyền hình Thông tấn để có được những sản phẩm báo chí chất lượng, đấu tranh lại thông tin sai trái, xuyên tạc... 

Toàn cảnh lễ ký. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Theo kế hoạch, năm 2018, Truyền hình Thông tấn sẽ sản xuất và phát sóng chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết” từ 2 đến 4 số một tháng, thời lượng mỗi chuyên mục dài 15 phút. 

Nội dung chuyên mục gồm các tin, bài, phóng sự chuyên sâu về chủ đề Đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương trên các bản tin thời sự của Truyền hình Thông tấn. 

Những tin, bài phản ánh hoạt động của Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tuyên truyền kịp thời trên các bản tin chính của kênh Truyền hình Thông tấn./.

Theo: Đỗ Bình/ TTXVN-Vietnam+