Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới báo chí thời kỳ 2021-2030

Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 | 15:48:19

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 1321/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đối tượng quy hoạch: Bao gồm các lĩnh vực báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử); xuất bản (xuất bản, in, phát hành); thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở.

Quan điểm lập quy hoạch: Phát triển, quản lý các loại hình thông tin bảo đảm sự đồng bộ, kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới báo chí thời kỳ 2021-2030.

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới báo chí thời kỳ 2021-2030.

Quy hoạch hệ thống thông tin theo hướng tích hợp, tổng thể, bảo đảm tính thống nhất, liên kết có hệ thống giữa các đối tượng của quy hoạch; phát triển bền vững, hợp lý và hài hòa với các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước.

Mục tiêu lập quy hoạch để tổ chức, sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, thông tin điện tử, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, chú trọng hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, ứng dụng công nghệ mới, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển nguồn nhân lực; Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhu cầu thông tin của người dân, bảo đảm an ninh quốc phòng, đồng thời theo kịp khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời góp phần khắc phục thiếu sót, những bất cập do các quy hoạch cũ và lịch sử để lại.

Thời hạn lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Lê Tâm/ NB&CL

https://congluan.vn/phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-phat-trien-mang-luoi-bao-chi-thoi-ky-2021-2030-post94433.html