Phiên họp Hội đồng chung khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII, năm 2017

Thứ bảy, ngày 2 tháng 6 năm 2018 | 11:26:12

Ngày 2-3/2018 diễn ra phiên họp Hội đồng chung khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII, năm 2017. Tại sự kiện, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo cho biết: Hội đồng chung khảo được lựa chọn hằng năm, qua 12 mùa giải quốc gia, là những nhà báo giàu kinh nghiệm, nhiệt tình cống hiến và có uy tín.

Năm nay, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức xét tặng Giải báo chí Quốc gia lần thứ 12 – cũng là mùa giải thứ ba trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam - Khóa X (2015-2020). Đây được xem là năm có số lượng tác phẩm dự giải cao nhất từ trước đến nay. Giải năm nay có 118 đơn vị cấp hội và 37 cá nhân tham dự 11 loại giải theo quy định, trong đó có 55 đơn vị Liên chi hội, Chi hội trực thuộc, 37 cá nhân gửi ảnh báo chí, 198 cộng tác viên. Đặc biệt năm nay lần đầu tiên có tất cả 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố tham dự đã cho thấy các cấp Hội và hội viên trong cả nước đã thật sự quan tâm đến Giải Báo chí Quốc gia.

 Phiên họp Hội đồng chung khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII, năm 2017

Phát biểu tại phiên họp, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, các tác phẩm dự giải có đề tài phong phú, đa dạng, phản ánh trung thực, kịp thời, toàn diện các sự kiện thời sự, vấn đề thời sự của đất nước, của địa phương trong năm 2017, ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Những vấn đề thời sự nóng bỏng được đề cập đậm nét như: Thiên tai, lũ lụt, do ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng; nạn phá rừng; vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong công tác cán bộ, công tác quản lí đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề cải cách hành chính, quản lý kinh tế; phản ánh quyết liệt vấn đề an ninh, quốc phòng, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước và chế độ. Giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các mặt đời sống; trong xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường;...

Các sự chính trị lớn của đất nước trong năm 2017 được phản ánh kịp thời, đậm nét như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; các nghị quyết, chính sách điều hành kinh tế- xã hội của Chính phủ trong năm 2017 theo tinh thần xây dựng Chính phủ liêm chính, kến tạo, hành động; các hoạt động đối ngoại của Nhà nước Việt Nam trong năm APEC Việt Nam 2017 và tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam... Nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới.v..v.

Về chất lượng các tác phẩm dự Giải: Hội đồng sơ khảo đánh giá các tác phẩm dự thi đã phản ánh đầy đủ diện mạo, khách quan tình hình đất nước, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ. Ngày càng có nhiều cấp hội có tác phẩm dự Giải có chất lượng tốt, có sức ảnh hưởng xã hội, hình thức thể hiện có tính chuyên nghiệp cao, bài bản (nhất là tác phẩm truyền hình, báo in). Khoảng cách giữa báo chí Trung ương và địa phương ngày càng được thu hẹp.

Qua 12 năm tổ chức, thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Giải, đến nay, Giải ngày càng được sự tham gia chủ động, tích cực của các cấp Hội, các cơ quan báo chí và hội viên, cộng tác viên trong cả nước. Các ban giúp việc của Hội đồng Giải đã nỗ lực triển khai các công việc sơ khảo với tiến độ sớm hơn gần 1 tháng và đúng yêu cầu của quy trình tổ chức Giải;  Hội đồng sơ khảo đã thực hiện đúng quy chế chấm Giải, làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, thẩm định, chấm tác phẩm theo các tiêu chí về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện, đã lựa chọn và trình lên Hội đồng chung khảo danh sách 150 tác phẩm thuộc 11 loại giải, được lựa chọn từ 1.734 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải (năm 2015 là 1.660 tác phẩm năm 2016 là 1.550 tác phẩm).

Mỗi mùa giải đều là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí cả nước, là giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất hằng  năm, nhằm thực hiện đúng yêu cầu của Quyết định số 369/QĐ- TTg và Quyết định số 1694/ QĐ- TTg ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Đề án  Giải Báo chí Quốc gia và Nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia./.

Hồng Hà/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam