Đồng hành cùng doanh nghiệp

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn: sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép

Tại buổi làm việc với với đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về công tác phòng chống dịch Covid-19, diễn ra ngày 27/12, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhắc lại tinh thần cuộc họp là cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép, đó là vừa chống dịch, vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Chu Mạnh Sinh- Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam cho biết: Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngành BHXH Việt Nam đã ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đến nay,  toàn Ngành đã thực hiện tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho CBVC, NLĐ trong các đơn vị.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã khẩn trương triển khai rà soát, lập danh sách các trường hợp F1, F2. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức test nhanh cho toàn bộ CBVC, NLĐ trong các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; từ đó có giải pháp đảm bảo an toàn cho CBVC và bố trí làm việc phù hợp...

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, đề xuất, phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhắc lại tinh thần cuộc họp là cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép, đó là vừa chống dịch, vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời nhấn mạnh, những nhiệm vụ hiện nay của Ngành hết sức nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sát sao với tình hình ở đơn vị mình.Trên tinh thần đó, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt tới toàn thể CBVC, NLĐ trong đơn vị phải chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch ở cả nơi làm việc và ngoài phạm vi cơ quan, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đồng thời, cần thường xuyên cập nhật và phổ biến tới CBVC, NLĐ về các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND TP.Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống dịch và các phương án xử trí khi xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 phù hợp với tình hình, đặc điểm đơn vị và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn theo hướng dẫn tại Công văn số 2726/BHXH-VP ngày 30/8/2021 của BHXH Việt Nam.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn, căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị cần chủ động, linh hoạt bố trí CBVC, NLĐ làm việc trực tuyến tại nhà, tại cơ quan một cách phù hợp, đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị; kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN