QĐ số 35 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam v/v Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020

Thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019 | 10:44:22

QĐ số 35 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam v/v Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020 xem tại đây