Quảng Bình: Tập huấn về kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018 | 17:53:26

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình vừa tổ chức lớp tập huấn “bồi dưỡng về kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018”.

Ngày 08/8/2018, Sở TT&TT Quảng Bình đã tổ chức “Lớp bồi dưỡng về kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018”. Lớp tập huấn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, cán bộ, người phát ngôn của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại lớp tập huấn, ông Hoàng Việt Hùng - Giám đốc và ông Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình đã trình bày các chuyên đề về kỹ năng tiếp xúc và làm việc với báo chí; xử lý thông tin báo nêu; xử lý khủng hoảng truyền thông và nội dung của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.Ngoài ra, các đại biểu tham dự tập huấn cũng đã có những thảo luận, chia sẻ về các kinh nghiệm hay trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông…

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018 do Sở TT&TT Quảng Bình tổ chức.

Theo Sở TT&TT Quảng Bình, trong suốt thời gian qua, hệ thống báo chí, truyền thông của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế như tình trạng sử dụng các loại giấy tờ không hợp pháp, hợp lệ để tác nghiệp; thông tin trên báo chí vẫn còn thiếu khách quan, chính xác, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Một số cơ quan, tổ chức chưa làm tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và trả lời trên báo chí.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng giúp người làm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cần thiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Kỹ năng trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là một nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành nhằm tăng cường nguồn thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho nhà báo, phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật; khắc phục những hạn chế của báo chí do thiếu thông tin, hạn chế những tin đồn thất thiệt, thông tin thiếu chính xác, tác động không tốt trong đời sống xã hội.