Quảng Trị: Họp bàn thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc thi "Giải báo chí Quảng Trị viết về công tác xây dựng Đảng năm 2018"

Thứ sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018 | 18:24:55

Ngày 10/5/2018, Ban Tổ chức cuộc thi "Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị viết về công tác xây dựng Đảng năm 2018" đã được tổ chức họp bàn thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc thi. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

“Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị viết về công tác xây dựng Đảng năm 2018” nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, từ đó tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, để nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc sáng tạo các tác phẩm về xây dựng Đảng.

Xác định đề tài viết về xây dựng Đảng là đề tài “khô” và “khó”. Vì thế, trong lần tổ chức này, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ định hướng và đưa ra gợi ý nội dung đề tài cần tập trung khai thác các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Phổ biến và quán triệt cho các phóng viên về các chủ trương công tác lớn tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai, thực hiện ráo riết trên các lĩnh vực Tổ chức, Tuyên giáo, Kiểm tra, Dân vận, Đối ngoại, Phòng chống tham nhũng, nhằm giúp cho các phóng viên có được thông tin mới và định hướng đúng, khi thực hiện những tác phẩm xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

Trao đổi tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo về kế hoạch, gợi ý nội dung đề tài mà thường trực Ban tổ chức cuộc thi chuẩn bị. Các ý kiến góp ý tập trung một số nội dung như: quy chế chấm giải; tổ chức thực hiện; nâng giá trị giải thưởng để động viên, khuyến khích các tác giả tham gia; thời gian trao giải; Các đơn vị nằm trong Ban tổ chức giải sẽ chủ động trong công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có những tác phẩm có chất lượng tham gia cho cuộc thi lần này.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi thống nhất nội dung ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp để hoàn thiện các kế hoạch, văn bản về cuộc thi. Trên cơ sở đó, trình Ban Thường trực Tỉnh ủy quyết định, phổ biến và phát động cuộc thi Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị viết về công tác xây dựng Đảng năm 2018” tại hội nghị giao ban báo chí sắp tới của tỉnh./.

Phan Ngân – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị