Quốc hội xem xét giám sát việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thứ ba, ngày 23 tháng 5 năm 2017 | 15:7:57

Đây là một trong 4 nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo và đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Lựa chọn giám sát 2 vấn đề "nóng"

Trình bày trước Quốc hội về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 vào sáng nay (23/5), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề dựa trên các tiêu chí cơ bản như: Vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành pháp luật; không thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật mới có hiệu lực thi hành trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm đề xuất.

Đồng thời, nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội không trùng với các chuyên đề giám sát đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian 18 tháng tính đến thời điểm đề xuất; bảo đảm cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực; phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung giám sát chuyên đề trong năm 2018 như sau: Thứ nhất, việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; Thứ hai, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội; Thứ ba, việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Thứ tư, việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi (dự kiến giao Hội đồng Dân tộc giúp chủ trì giúp về nội dung).

Cũng theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội, trong năm 2018, đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp trong năm; Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại phiên họp tháng 8 và tháng 9/2018; Hội đồng Dân tộc giám sát không quá 3 chuyên đề, mỗi Ủy ban giám sát không quá 2 chuyên đề, báo cáo kết quả với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi báo cáo đến đại biểu Quốc hội. Hội đồng, Ủy ban được giao chủ trì giúp về nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể không tổ chức giám sát chuyên đề riêng của cơ quan mình.

Giám sát đúng kế hoạch

Về thực hiện chương trình giám sát năm 2017, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, nhìn chung nội dung chương trình giám sát đề ra cho năm 2017 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ bản là phù hợp, bám sát tình hình thực tế, nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội và đang được triển khai tích cực, khẩn trương để kịp thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 theo kế hoạch.

Về giám sát chuyên đề, các nội dung được lựa chọn đều là những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống xã hội, thiết thực đối với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, được đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát khác như giám sát văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân… vẫn tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động giám sát chung của Quốc hội.

"Đến nay, các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017 đã được các cơ quan tích cực triển khai và đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra”- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo.

Đặc biệt, tháng 3/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành “Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội”. Việc ban hành và từng bước áp dụng Quy chế ngay trong năm 2017 đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế thường gặp trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát nói chung và giám sát chuyên đề nói riêng; góp phần thiết thực nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp, thống nhất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của Quốc hội.

Theo Thái Bình/  Báo Hải Quan