Quốc hội yêu cầu xử lý triệt để tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp

Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2020 | 14:51:42

Tại Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội yêu cầu Chính phủ xử lý triệt để tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, tạp chí điện tử, mạng xã hội.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Với 95,44% phiếu thuận, chiều 17/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Với nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, hoàn thành sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch.

Đặc biệt, Quốc hội còn yêu cầu xử lý triệt để tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, tạp chí điện tử, mạng xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư cho bảo đảm an toàn thông tin, phát triển công nghệ số; sớm ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025. Quản lý chặt chẽ các nền tảng số nước ngoài, đẩy mạnh phát triển các mạng xã hội trong nước. Sớm ban hành quy định về quản lý các doanh nghiệp kinh doanh nội dung xuyên biên giới. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

Nghị quyết nêu rõ yêu cầu khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2021, cơ bản hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tập trung xây dựng các nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Triển khai mạng lưới công nghệ thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện các giải pháp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội. Chủ động, tích cực làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; khắc phục tình trạng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh chưa đồng đều giữa các tuyến, vùng, miền...

Theo Thế Vũ/ NB&CL

https://congluan.vn/quoc-hoi-yeu-cau-xu-ly-triet-de-tinh-trang-bao-hoa-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop-post105735.html