Quy chế Thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017 | 10:17:14

Ngày 10/12/2015, đồng chí Thuận Hữu-Chủ tịch Hội thay mặt Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ký Quyết định số 306/QĐ-HNBVN về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam.

Để xem Quyết định số 306/QĐ-HNBVN, bạn đọc vui lòng tải file tại đây