Quy định rõ trách nhiệm

Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 10:52:9

Cụ thể hóa ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và nội dung chủ đề công tác năm của TP bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Khẩn trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm.

Tinh thần ấy đã được TP thể hiện rõ nét trong cuộc triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020. Bởi chỉ có tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc mới là hành động cụ thể, thiết thực góp phần hình thành tác phong chuyên nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư, tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng…

Năm 2020, với chủ đề "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đạỉ hội đảng bộ các cấp”, Hà Nội tiếp tục tiến một bước nữa, rà soát, đánh giá các mặt làm được, những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ Đại hội XVI Đảng bộ TP đã đề ra, để từ đó xây dựng, đưa ra các kế hoạch, chương trình hành động hiệu quả hơn cho một năm về đích. Không chỉ tập trung hướng đến mục tiêu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2020, của cả nhiệm kỳ, mà các vướng mắc, những vấn đề dân sinh, “điểm nghẽn” cản trở quá trình phát triển của toàn TP cũng phải được gỡ bỏ.

Trong rất nhiều vấn đề được đặt ra, điều được đặc biệt nhấn mạnh là tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ được giao; trong tham mưu, đề xuất, xây dựng các kế hoạch, đề án có tính khả thi cao... Đặc biệt, khi năm 2020 số chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng so với năm trước, nhiều chỉ tiêu đòi hỏi sự nỗ lực cao như tăng trưởng GRDP phải đạt từ 7,5% trở lên để tạo nền tảng vững chắc cho khả năng hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng cả nhiệm kỳ từ 7,5% trở lên, càng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự chủ động ngay từ cơ sở. Tinh thần ấy cũng được lãnh đạo TP chỉ rõ khi yêu cầu lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành cần phải quyết liệt, đồng bộ, cụ thể; hướng về và tạo điều kiện cho cơ sở; tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đối với tăng cường kiểm tra, giám sát, không dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểmvà tập trung vào các mục tiêu, khâu đột phá, các nhiệm vụ chủ yếu.

Năm 2020, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả, TP đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển DN, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khơi thông các nguồn lực, khắc phục những tồn tại trong quản lý đô thị, chuẩn bị các điều kiện để triển khai quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng TP thông minh…

Cùng với đó, tăng cường kết quả công tác cải cách hành chính, để người dân tham gia trực tiếp vào dịch vụ hành chính công nhiều hơn, nhất là các dịch vụ công trực tuyến. TP cũng đã tập trung vào những khâu yếu, việc khó trong phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề bức xúc xã hội. Và cùng với các chỉ tiêu, những nhiệm vụ cụ thể cũng đã được TP giao cho từng ngành, từng địa phương.

Người dân kỳ vọng, với những chỉ đạo rất quyết liệt từ đầu của lãnh đạo TP, trách nhiệm của các cấp, các ngành được xác định rõ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy, sẽ tạo hiệu quả trong thực tế. Đây cũng là cơ hội để tiếp tục nâng cao hơn nữa kỷ luật công vụ, hiệu quả của bộ máy công quyền, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng chây ì, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.

Theo: Trần Hà/ Báo KTĐT